Hopp til innhold

Skal få F-35 til å gli bedre inn i Norges beredskap

Om knappe to år tar F-35 over ansvaret med å rykke ut, hvis det kommer et angrep på Norge. Nå øves det blant annet på å forflytte fly.

F-35 ved Ørland kampflybase

SKAL BLI 52 TIL SAMMEN: F-35 er den nye typen jagerfly som Stortinget har bestemt skal kjøpes inn. Nå er man nesten halvveis i antall, og Forsvaret jobber med å få flyene til å virke sammen med resten av det som utgjør forsvaret.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Hvis det er behov for det, skal vi være i stand til å flytte fly fra Ørland og til en annen base i Norge på kort varsel, og operere derfra, sier skvadronsjef ved 332 skvadron på Ørlandet, Tron Strand.

Mandag forrige uke flyttet Forsvaret tre F-35 fra Trøndelag til Rygge i Østfold, i beredskapsøvelsen de har kalt «Falcon Response». Fredag flyttet de jagerflyene tilbake igjen.

Poenget var å øve sammen med de nye flyene.

– Det er første gang så mange ulike elementer har vært involvert i en slik øvelse hvor F-35 har vært deltakende, sier kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, Stine Barclay Gaasland.

Mannskap på flystripa på Ørland

TAR IMOT FLY: Mannskapet på bakken er like viktig som pilotene i lufta, for å få F-35 til å fungere. Nå øves det på å få F-35 til å skli inn i Forsvaret.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Flyene i seg selv er ikke det vanskeligste, det handler like mye om å få alt rundt til å samhandle, mener Forsvaret.

Har allerede vært på skarpt oppdrag

Norske F-35 har vært på skapt oppdrag. I februar hadde norske jagerfly ansvar for patruljering i islandsk luftrom, på oppdrag fra Nato.

Totalt reiste den gang 150 personer til Island for å betjene de fire flyene som deltok.

Nå skal Norge igjen på jobb for Nato på Island på nyåret.

– Det er viktig å være i stand til å flytte hele systemet til en annen base. Det kreves mye for hjemmebasen også, som stadig blir bedre til å håndtere komplekse øvelser og operasjoner, sier Gaasland.

Både Heimevernet, Sjøforsvaret, Forsvarets Spesialstyrker, varslingspersonell, vakt og sikring, kampflyskvadroner, kapasiteter fra Nato og luftvern var blant dem som deltok i øvelsen forrige uke.

Skvadronsjef ved 332 skvadron, Ørland, oberstløytnant Tron Strand

HJELPER Å ØVE: Skvadronsjef ved 332 skvadron på Ørlandet, Tron Strand, mener det å øve med jagerflyene er viktig for opptrening av mannskap.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

– Vi er veldig fornøyde med øvelsen. Den avdekker svakheter eller forbedringspotensial som vi har i planene som foreligger per i dag. Og det gjør oss i stand til å forbedre oss kontinuerlig opp mot det oppdraget vi har, sier Strand.

Mer støy rundt basen

Gradvis inngår de nye kampflyene i beredskapsopplegget for landet.

Samtidig øker støyen rundt særlig kampflybasen på Ørlandet.

Folk i Fosen-regionen må finne seg i ekstra mye bråk, særlig under øvelser. Under denne siste var det nattflyvninger både over Trøndelag og Østfold.

– F-35 har en annen lyd enn F-16. Vi merker økt støy, særlig på den måten at det er blitt mer vibrasjon i husene enn tidligere. Noen ganger kan F-35 kjennes bedre i kroppen, enn de høres, sier leder av Støygruppa Ørland, Hans Kristian Norset,

De tre første F-35 landet på norsk jord på Ørlandet i 2017.

Totalt har huseiere av til sammen 176 boliger rundt den nye kampflybasen på Ørlandet fått tilbud fra Forsvarsbygg om innløsning.

F-35 inn for landing på Ørland

LANDER PÅ ØRLANDET: Totalt er det nå 21 F-35 ved Ørland flystasjon. Innbyggerne i området merker at støyen øker, jo flere fly som er i lufta.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

Lederen i støygruppa mener det er helt avgjørende at flyverne følger flyvemønsteret de skal.

– Det ble nylig satt opp fire nye støymålere som registrerer støy og flyvemønster. Bare etter at disse kom opp, syns vi å merke en forbedring i det å følge flyvemønsteret, sier Norset.

Evenes i stedet for Bodø i 2022

Ifølge langtidsplanen for Forsvaret skal F-35 være fullt operativ i 2025. Fortsatt får Norge kampfly fra USA to ganger i året. Tre fly i gangen. Til sammen skal dette bli 52 jagerfly.

Søndag kveld kom fly nummer 19, 20 og 21 til Ørland. I tillegg har Norge sju fly i USA som brukes blant annet til opptrening av nye piloter.

–Flyene vi mottar inngår i den langsiktige planen som går ut på å bygge opp et helt våpensystem fram mot 2025. Det gir oss mulighet til å trene flere folk, fly mer og utdanne mer personell. Både teknikere, flyvere og operativt støttepersonell, sier Strand.

B-52 med norsk eskorte.

BOMBEFLY OG F-35: amerikanske B-52H strategisk bombefly i samtrening med flere F-35 og F-16 over internasjonalt farvann nord for Finnmark.

Foto: Forsvaret

I 2022 skal F-35 ta over funksjonen QRA – Quick Reaction Alert. Det vil si at det ikke lengre er F-16-fly som vil stå klar til å ta av fra Bodø ved et eventuelt angrep på Norge. I stedet vil F-35 etter planen rykke ut fra det Forsvaret kaller en fremskutt base på Evenes.