Hopp til innhold

Føler staten har presset henne til å gjøre noe hun ikke ville

Hilde-Sofie Skjefstad Hoel kritiserer Forsvarsbygg etter at hun før jul ble nødt til å skrive under på et salg av huset sitt. Hun mener hun ble presset til det hele, og at Forsvaret skjuler den egentlige grunnen til at hun må flytte.

Hilde-Sofie Skjefstad Hoel

FØLER SEG PRESSET: Hilde-Sofie Skjefstad Hoel har gjerdet til kampflybasen i hagen. Hun mener hun er blitt presset av Forsvarsbygg til å flytte.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

– Vi føler at vi er blitt presset til noe som vi egentlig ikke ønsker. Vi har ønsket å få beholde boligen, men det får vi ikke lov til, sier Hilde-Sofie Skjefstad Hoel.

Huseiere av til sammen 176 boliger rundt den nye kampflybasen på Ørlandet har fått tilbud fra Forsvarsbygg om en innløsning.

Disse 176 er i rød støysone, og grunnprinsippet er at et salg til Forsvarsbygg skal være frivillig.

Hilde-Softe Skjefstad Hoel og sønnen Hans-Martin ønsker veldig gjerne å beholde huset sitt, men det fikk de ikke lov til.

– Vi mener hele denne prosessen har vært veldig uryddig. Forsvarsbygg har vinglet hele veien, og vi føler vi ikke har fått svar på hva den egentlige grunnen er til at vi må flytte, sier Hoel.

Hilde-Sofie Skjefstad Hoel

LANGVARIG KORRESPONDANSE: Bunken med papirer har blitt stor etter flere år med dragkamp mellom Hilde-Sofie Skjefstad Hoel og Forsvarsbygg. Fra stuevinduet har hun panoramautsikt utover flybasen.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Mener de ble presset til å signere

Valget for beboerne i rød støysone skal stå mellom å selge huset, slik at staten overtar det, eller at de blir boende med støytiltak.

Hoel mener hun er blitt systematisk presset av Forsvarsbygg til å selge huset, når hun egentlig skulle kunne bli boende.

Familien har gjerdet til flybasen i enden av plenen bak huset, og innsynet til flybasen er et panorama til flyene som tar av og lander.

–Jeg har bodd her i tjue år. Faren min jobbet i Forsvaret og vi har alltid hatt stor glede av nærheten til flybasen og å følge med på flyene, sier Hoel.

Nå tror hun at den egentlige grunnen til at Forsvarsbygg ønsker å få henne bort, er at hun blir for nær Forsvaret og forsvarshemmeligheter.

F-35 inn for landing på Ørland

INN FOR LANDING: F-35 på vei inn for landing på flybasen på Ørlandet. Over hundre hus i rød støysone er nå solgt til staten ved Forsvarsbygg, flere er revet, og noen vil brukes til forsvarsformål.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

– Det er egentlig på grunn av støy man skal flytte. Det er det saken på Ørlandet handler om. Men når det gjelder oss, tror jeg det handler om at vi blir for nær på forsvarshemmeligheter, sier Hoel.

Eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen, tilbakeviser at kjøpet av boligen til Hoel har noe med forsvarshemmeligheter å gjøre, men at ønsket om at Hoel skal flytte skyldes praktiske hensyn.

– Det argumentet har jeg overhodet ikke hørt og jeg er ikke kjent med det, og det har i alle fall ikke vært en del av diskusjonene, sier Pedersen.

Militært gjerde bygges rundt Ørland flyplass

FLYTTER PÅ GJERDET: Forsvaret trenger større plass, og det militære området på Ørlandet utvides.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Flytter på gjerdet

Forsvarsbygg har søknad inne hos Ørland kommune om omregulering av boligområdet der Hoel bor, fra boligformål til forsvarsformål.

Bakgrunnen er et ønske om å utvide det såkalte ytre perimeter, det vil si å gjøre det militære området større og å flytte gjerdet lenger ut.

Pedersen viser til at det bygges nytt velferdssenter for basen og idrettsbygg for soldater der Hårberg skole lå tidligere.

Skolen er kjøpt opp av Forsvaret og det mest praktiske for Forsvaret er å flytte gjerdet slik at nybygget havner på militært område. Sammen med boligfeltet Hoel bor i.

Hilde-Sofie Skjefstad Hoel

ET VANSKELIG BOLIGOMRÅDE: Meldalsveien der Hoel bor, vil havne innenfor det militære gjerdet. Forsvarsbygg har søkt kommunen om å omregulere området til forsvarsformål.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

– For å bygge velferdssenteret må vi rive to boliger i Meldalsveien. I tillegg flyttes ytre perimeter, og hele Meldalsveien vil havne på innsiden av gjerdet. Derfor fant vi ut at det var mest hensiktsmessig og riktig å tilby innløsning til samtlige tjue i Meldalsveien, sier Pedersen.

I realiteten hadde beboerne her ikke noe alternativ til innløsning.

– Jeg forstår, hvis vi ikke har vært tydelige nok i den kommunikasjonen at her var det kun valg mellom ett alternativ, altså innløsning og ikke støytiltak. Hvis den kommunikasjonen ikke har vært god nok, og vi ikke har vært tydelig nok på det, så forstår jeg at det har skapt forvirring eller frustrasjon hos dem som er berørt, sier Pedersen.

Forsvarsbygg beklager

Pedersen sier dette er en vanskelig sak for innbyggerne i Meldalsveien og han beklager hvis noen har følt at Forsvarsbygg har opptrådt uryddig.

Eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen

BEKLAGER: Eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen, beklager hvis beboere som har vært i forhandlinger har oppfattet Forsvarbygg som uryddige.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

– Beboerne er satt i en situasjon de selv ikke har bedt om. Her kommer vi og vil kjøpe huset deres. I stort har dette går veldig fint og vi har forsøkt å komme beboerne i møte så langt vi har kunnet med lang disposisjonstid og med andre ønsker de måte ha, sier Pedersen.

– Kan du skjønne at det kan oppfattes som et massivt press når man får staten på den andre siden av forhandlingsbordet?

– Jeg kan forstå det. Jeg beklager hvis vi ikke har vært tydelige nok i denne kommunikasjonen at det var bare ett alternativ i Meldalsveien. Jeg beklager det hvis hun har oppfattet det slik.

– For hun hadde egentlig ikke noe valg?

– Nei, hun hadde ikke noe valg når det kom til stykket, sier Pedersen.

NRK har vært i kontakt med Forsvarsdepartementet med spørsmål om kjøpet av Hoel sin eiendom har sammenheng med at hun er for nær basen og forsvarshemmeligheter.

«Dette må Forsvarsbygg svare på, og Forsvarsdepartementet er sammen med Forsvarsbygg opptatt av å finne gode løsninger», opplyser Forsvarsdepartementet til NRK.

Hilde-Sofie Skjefstad Hoel, og Hans-Martin Hoel

MÅ TA FARVEL MED HUSET: Hilde-Sofie Skjefstad Hoel og sønnen Hans-Martin får disponere boligen til september, deretter er den Forsvarsbygg sin eiendom fullt og helt.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden