Hopp til innhold

Sjefen for U.S Air Force vil utvikle nytt jagerfly – mener F-35 er upraktisk

F-35 er for avansert, kostbart og tungt til å løse alle oppgavene det er tiltenkt, mener amerikanske kritikere av kampflyet. Nå ønsker sjefen for U.S Air Force å utvikle en ny type jagerfly.

F-35 ved Ørland flystasjon, og to piloter på vei til oppdrag

KOMMER 52 FLY: Norge har bestilt 52 jagerfly av typen F-35 fra USA. Dette er ett av de 21 flyene som er stasjonert på Ørlandet. Nå sammenligner sjefen for U.S. Air Force flytypen med en Ferrari.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Norge er kommet halvveis i bestillingen av de 52 nye kampflyene F-35.

Nylig sammenlignet lederen for U.S Air Force denne flytypen med en svært kostbar bil.

– Du kjører ikke Ferrarien din til jobb hver dag, du bruker den bare på søndagene. Dette er vår «high end fighter», vi vil forsikre oss om at vi ikke bruker dem alle til «low-end fight», sier General Charles Brown Jr, Air Force Chief of Staff. Det skriver Forbes.

Avisa mener med dette at U.S Air Force innrømmer at F-35 har mislyktes.

Hovedbegrunnelsene er at stealth-jagerflyet er blitt dyrere, tyngre, og etter hvert så avansert at det ikke er egnet til alle typer oppdrag det egentlig skulle løse.

General Charles Brown Jr, Air Force Chief of Staff

ØNSKER EN MER EGNET FLYTYPE: Sjefen for U.S. Air Force, General Charles Brown Jr, ønsker å utrede utvikling av en helt ny jagerflytype. F-35 dekker ikke behovene de har.

Foto: Kevin Dietsch / AP

– Jeg ønsker å moderere hvor mye vi skal bruke denne flytypen, sier Brown i et intervju som er gjengitt i air force magazine.

I stedet ønsker han at det amerikanske forsvaret skal utvikle et nytt jagerfly som kan utfylle F-35.

Vil ha et mer «hverdagsfly»

Det har gått ti år siden kampflyet ble satt i produksjon, men det er hele tiden i endring. Stadig mer teknologi er lagt inn i F-35 fra fabrikken Lockheed Martin.

Tanken med F-35 var at kampflyet skulle erstatte de rundt tusen F-16 jagerflyene i det amerikanske luftforsvaret.

Også i Norge skal F-35 gradvis avløse F-16, og plana er at F-35 skal være fullt operativt og ha tatt over for F-16 i Norge i 2025.

Norge har bestilt kampfly for totalt 82,4 milliarder kroner.

– At det amerikanske Luftforsvaret i fremtiden ikke primært ønsker benytte F-35 til operasjoner i den lavere ende av konfliktskalaen gir ikke grunn til uro for det norske Forsvaret. For vårt forsvar og forsvaret av Norge er F-35 svært godt egnet, sier kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, Stine Barclay Gaasland.

Fv: Morten Klever Morten Klever (generalmajor og programdirektør i Kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet), Viseadmiral Mathias W. Winter (sjef for F-35 programmet i USA), Tonje Skinnarland (generalmajor og sjef for Luftforsvaret).

TETT SAMARBEID MED AMERIKANSK FORSVAR: Sjef for F-35-programmet i USA, Mathias W. Winther (i midten) har personlig vært på flybasen på Ørlandet. Her sammen med programdirektør for kampflyprogrammet i Forsvarsdepartemetet, Morten Klever og generalmajor og sjef for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland. Ørland 2018.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Forbes referer til at Will Roper har foreslått å produsere flere F-16. Han er Air Force sin øverste ansvarlige for oppkjøp. Brown har lagt denne tanken død. Begrunnelsen er blant annet at F-16 er altfor vanskelig å oppgradere med den nyeste datateknologien.

– I stedet bør Air Force ta initiativ til en «clean-sheet design» for et nytt jagerfly, mener Brown.

Uttalelsene kommer i forbindelse med at U.S Air Force har gjort en studie av taktiske luftfartsbehov.

Den legges fram for Pentagon før behandling av budsjettet for 2023.

Gaasland mener kampflyet svarer til forventningene og jobben det er tiltenkt her i Norge.

– Norge har behov for et femtegenerasjons kampfly som kan operere i et krevende trusselmiljø uten å være avhengig av vesentlig støtte fra andre plattformer og militære kapasiteter, sier Gaasland.

Blir feil å sammenlikne

Forskningsleder og professor ved Luftkrigsskolen, Dag Henriksen, mener det blir feil å sammenlikne bruken av F-35 i USA med Norge.

Et mindre avansert fly er ikke et alternativ for Norge selv om det kan være et supplement for USA.

Forskeren mener USA har så store ressurser, og så mange andre militære verktøy som i forkant kan sikre overlevelsen til det mindre kostbare kampflyet.

– De vil aldri sende inn det mindre sofistikerte kampflyet alene, dersom de tror det er risiko for at det kan bli skutt ned. Det blir da en noe nær uredelig diskusjon å sammenlikne oss med USA, sier Henriksen.

F-35 ved Ørland kampflybase

F-35 PÅ ØRLAND: Norge har nå til sammen 28 slike fly. Av disse opererer 21 fly fra Ørland, mens sju F-35 er stasjonert på Luke Air Force Base i USA hvor det foregår opptrening av piloter og mannskap.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Han viser også til at Norge har et stort behov for flyene som kjøpes.

– Det vi vet, er at F-16 ikke har egenskaper til å overleve særlig lenge i møte med de mest sofistikerte militære systemene som Russland har i våre nærområder, sier Henriksen.

Han mener Norge med F-35 har kjøpt seg militær fleksibilitet.

– Til å kunne overleve, operere og ha en betydelig evne til å ivareta norsk sikkerhet, sier han.

Til Island for andre gang

Norske F-35 er akkurat nå for andre gang ute på oppdrag for Nato.

Rundt 150 bakkepersonell og fire fly har den siste uka reist til Island. Der vil mannskap gå i karantene før kampflyene skal patruljere i luftrommet over øya tre uker i mars.

Norske F-35 tanker i luften med Boeing KC-135 Stratotanker i en overflyvning fra Norge til Island. Tankingen skjer i forbindelse med Icelandic Air Policing 2021

TANKER PÅ VEI TIL ISLAND: Norske F-35 tanker i lufta på vei til Island. Tankingen skjer i forbindelse med Icelandic Air Policing 2021

Foto: Forsvaret

Norsk F-35 er kun brukt på utenlandsoppdrag en gang tidigere. Det var i februar i fjor, hvor de også var på Island.

– Våre erfaringer med F-35, både fra operasjoner hjemme og ute, er meget gode, sier Gaasland.

Forbes viser til forsvarsanalytikeren Dan Grazier som beskriver F-35 som en «voldsomt kostbar prototyp» som nå er kommet til et veiskille.

– De amerikanske skattebetalerne betaler for et fly som skal være i stand til å gjøre alt. Flyet testes for å se om det kan leve opp til de overdådige løftene som ble gitt. Men testene avslører betydelige mangler, sier Grazier til Forbes.

Levetidskostnader på flere hundre milliarder

Norske beregninger av levetidskostnadene for de 52 kampflyene Norge har bestilt er på 306 milliarder kroner, i kroneverdi for 2020.

Da er flyenes totale kostnader fra og med 2012 og ut levetiden i 2054 lagt til grunn.

– F-35 er fortsatt et fly under utvikling og det vil det være så lenge flytypen er i bruk. Stadig flere nasjoner anskaffer F-35 og det vil være et kontinuerlig og bredt fokus på å forbedre funksjonalitet og redusere kostnader gjennom flyets levetid, sier Gaasland.

B-1 bombefly over Trøndelag

ØVER MED BOMBEFLY: Norske F-35 øver sammen med amerikanske B1-B Lancer bombefly over Trøndelag.

Foto: Forsvaret

Det er til nå levert over 450 fly til partnernasjonene USA, Australia, Storbritannia, Nederland, Italia og Norge.

Danmark har bestemt seg for å skaffe 27 fly. Belgia vil også kjøpe F-35. Japan, Israel og Sør-Korea har mottatt kampfly. Også flere land vurderer å kjøpe kampflyet.

Ifølge Forbes har U.S Air Force allerede betalt for rundt 250 F-35.

Opprinnelig skulle de ha mer enn 1700 jagerfly, men produksjonen vil trolig stanse opp lenge før dette, skriver avisa.