Sju varslere på Leka

Sju personer i Leka kommune står bak varslersaken mot kommunens ledelse. De sju sier i en uttalelse i dag at de har varslet om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, at de har fulgt kommunens egen prosedyrer for varslinger, og at de reagerer på at kommuneledelsen nekter å godta at saken er en varslersak. Leka kommunes behandling etter at varselet ble sendt underbygger varselets innhold, sier underskriverne.