Sjelden fugl kom med stormen

Dette er en sjelden gjest langs norskekysten. Vanligvis holder den til i isfylte, arktiske områder.

Ismåke i Flatanger

Ismåken oppholder seg vanligvis i arktiske strøk og i isfylte vann. Denne fuglen har tatt en avstikker til Trøndelagskysten.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Ismåken er en sjelden art i global målestokk, og den er en av de sjøfuglartene vi vet minst om i verden i dag, i følge Norsk Polarinstitutt.

Ismåke i Flatanger

Ismåken ligner ingen andre måker, og har vakt oppmerksomhet i Flatanger.

Foto: Kjartan Trana/NRK
Ismåke

På stormfylte vintre kan den sjeldne ismåken dukke opp langs norskekysten. Denne er observert i Flatanger.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Den lever nærmere Nordpolen enn noen annen fugl.

Ikke som andre måker

Fuglen er en arktisk art som vanligvis oppholder seg i isfylte vann hele året.

Ismåken ble først observert av Helge Staven, som jobber på Salmars oppdrettsanlegg ved Halmøya i Flatanger.

– Den er helt anderledes enn de fuglene som er her til vanlig. Den er nesten helt hvit, og det er det ingen andre måker som er, sier Staven.

Han måtte hjem for å se i fugleboka for å finne ut hvilken fugl dette var.

Holder til i arktiske strøk

I hele verden finnes det bare i overkant at 10.000 par ismåker. Spredte kolonier finnes i arktiske strøk lengst nord i Canada, på Grønland, Svalbard, Frans Josefs land og flere andre av de russiske øyene i Arktis.

Antall hekkende par på Svalbard ligger på et sted mellom 200 og 750 par. Trekkmønsteret til ismåkene på Svalbard er lite kjent.

Bestanden av ismåke har gått betydelig tilbake de siste 20 årene.

Det er antatt at de oppholder seg i eller i nærheten av de isfylte områdene, og at de utenfor hekkesesongen søker næring langs iskanten.

Sjelden

Ismåken i Flatanger begeistrer flere.

– Dette er en fin opplevelse i adventstida i fokk og snø. Jeg kommer nok aldri til å få se den igjen. Dette er « once in a lifetime». Helt kanon, sier Ole Martin Dahle, erfaren fuglekikker i Flatanger.

Fuglen i Flatanger er en ungfugl og har derfor noen svarte flekker i fjærdrakten. Ismåken er på størelse med en fiskemåke, men helt hvit som voksen.

Det kan ta år mellom hver gang denne sjeldne ismåken observeres langs norskekysten.

Ismåken oppholder seg vanligvis i arktiske strøk og i isfylte vann. Denne fuglen har tatt en avstikker til Trøndelagskysten.