NRK Meny
Normal

Sjekker om Dagros tåler flystøy

Forsvaret kartlegger nå hvordan husdyr på beite og i fjøs reagerer på flystøy. Overvåkingen skal gi ny kunnskap om gårdsdriften i området.

Ku og fly

Husdyrene rundt Ørland hovedflystasjon blir nå utsatt for kraftig flystøy for å sjekke om de tåler påkjenningen.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix/NRK

I begynnelsen av denne uken vil det være ekstra mye flystøy over det som blir hovedflybasen for de nye F-35-kampflyene på Ørlandet i Sør-Trøndelag.

Støyen skal gi ny og viktig kunnskap om hvordan Dagros og slektningene hennes reagerer på trafikken.

– Landbruket på Ørland er viktig, særlig dette med storfehold er viktig. Derfor skal vi gjøre disse undersøkelse for å sjekke adferden for dyrene ved høyt flystøynivå, sier direktør i Forsvarsbygg kampflybase, Olaf Dobloug til NRK.

Også i fjor ble det startet et tilsvarende prosjekt, men da konkluderte de med at det var nødvendig med mer flere og mer realistiske støymålinger. Denne gangen skal de dessuten overvåke kyrne enda bedre.

«Sminker» fly og prøver ny rute

Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase.

Olaf Dobloug sier det kan bli aktuelt å finne nye beiter for storfe om de reagerer negativt på støyen.

Foto: Peter Breivik

Så på morgenen og ved lunsjtid mandag og tirsdag blir det mer støy enn vanlig i området. Under flytoktene vil husdyr ved seks gårdsbruk nord og sør for flystripen bli overvåket nærmere.

Også dagens kampfly må forberedes for å gi et mest mulig realistisk støyinntrykk.

– Det er kjent at de nye F-35-flyene lager mer støy enn dagens fly. Derfor vil vi fly med litt ekstra last og etterbrenner for å etterligne den støyen som vil komme med de nye flyene. I tillegg skal vi få pilotene til å fly den svingen ut mot havet som er fastlagt i det nye flymønsteret. Dette gjør vi også for å få det mest mulig likt, forklarer Dobloug.

Må finne nytt beite

Resultatene av kartleggingen kan få betydning for enkelte gårdsbruk. Hvis dyrene reagerer sterkt på flystøyen, må det settes inn tiltak.

– Det kan ha for noen gårdsbruk med dyr som vil måtte endre driftsopplegget sitt. Det er det vi skal finne ut av nå, sier Dobloug.

Undersøkelsene vil avgjøre om enkelte gårdsbruk må finne seg nye beiteområder, om det trengs ekstra lydisolering av fjøs eller andre tiltak.