Signerer bymiljøavtale

Trondheims ordfører Rita Ottervik og fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik, signerer bymiljøavtalen med Staten slik at avtalen kan tre i kraft. Det skjer etter møtet med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Oslo fredag, opplyser Sandvik til NRK fredag kveld. Sandvik sier at de tolker ministeren slik at han forstår problemstillingen med trafikkvekst fra en utvidet E6 øst og konflikten med nullvekstmålet i Bymiljøavtalen, og at Staten vil bidra til en løsning på dette ved reforhandling av avtalen i 2018. Dermed blir ikke Bymiljøavtalen rammet av målkonflikten når E6 øst står ferdig.