NRK Meny
Normal

Seks namdalskommuner med historisk avtale

Seks kommuner i Midtre Namdal, fra Flatanger i sør til Høylandet i nord har idag inngått en intensjonsavtale om å slå seg sammen.

Historisk avtale Namdalen

Inge Ryan roser de seks namdalskommunene for å ha blitt enige om en intensjonsavtale om å slå seg sammen. Fra venstre Trygve Sandvik (Fosnes), Steinar Lyngstad (Namdalseid), Hege Nordheim-Viken (Høylandet), Arnhild Holstad (Namsos), Inge Ryan (fylkesmann)

Foto: Johannes Børstad / NRK

– De har jobbet frem en avtale som alle ordførere og rådmenn i de seks kommunene stiller seg bak og synes er bra. De har gjort et veldig godt arbeid, sier fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inge Ryan.

Det er lederne i Flatanger, Namdalseid, Namsos, Fosnes, Overhalla og Høylandet som i dag er enig om at de ønsker å gå sammen til en kommune.

Inge Ryan var selv på Høylandet i dag, og hyllet kommunene for å ha kommet frem til en slik historisk avtale.

Klare mål

Målet er å få bedre tjenester til innbyggerne, bedre økonomisk robusthet, mer utviklingskraft og mer levende lokaldemokrati med nye oppgaver og impulser. Storkommunen får 21.000 innbyggere.

Alle kommunene bortsett fra Namsos har allerede bestemt at det er innbyggerne gjennom en folkeavstemming som avgjør saken.

Balansert distriktskommue

Arnhild Holstad, ordfører i Namsos kommune er også fornøyd i dag. Hun er ordfører i den største av de seks kommunene.

– Jeg synes vi har fått til en god avtale, som er fremtidsrettet. Dette er en avtale som er et godt alternativ til det å stå alene, sier Holstad.

Hun sier de alle har vært bevisst på at dette skal være en balansert distriktskommune, der servicetorgene skal bevares. De har også sett på styrkene til de enkelte kommunene, og vil bygge videre på det.

Har vært rause

– Namsos har forsøkt å vise raushet i dialogen. Namsos er det naturlige sentrum, både geografisk og størrelsesmessig. Så skulle vi få til dette måtte vi være rause, sier Holstad.

Og det er en fordel økonomisk å bli flere enn 20.000 innbyggere.

– Da kommer det flere penger inn, så det hjelper på i seg selv. Jeg har veldig tro på at denne kommunen blir sterkere enn om vi fortsatte hver for oss, sier Holstad.

Minst av de seks er Fosnes kommune. Ordfører Trygve Sandvik er betrygget med tanke på tilbudet innbyggerne i Fosnes vil få ved en sammenslåing.

Større slagkraft

– Slagkrafta og utviklingspotensiale i en slik stor kommune blir nytt for oss, og noe vi kan dra fordeler av. Som en liten kommune har vi begrenset med ressurser i dag, så dette gir oss nye muligheter.

Sandvik sier det gjenstår å se om det blir noen sammenslåing. For det er det innbyggerne som skal bestemme gjennom en folkeavstemming.

Men skal vi tro Sandvik, var det høgtid over dagens møte på Skysstasjon på Høylandet.

– Vi synes vi har oppnådd noe som er godt, og avtalen er noe vi absolutt kan stå inne for. Her har det vært humørfylt, men noe diskusjon har vi fortsatt.

– Hva skal kommunen hete?

– Det har vi ikke tatt stilling til. Der skal innbyggerne få komme med forslag, sier Sandvik

Video fra Trøndelag

Lørdagens forestilling ved Kystens arv regnet nesten bort
Foto: Tom Modell Alte
Se vår "timelapse" av juliværet i Trøndelag
Promo folkemøte fra Kimen på Stjørdal