Sauenæringa kritisk til gjerder

Sauenæringa mener det er et stort feilgrep av myndighetene å bevilge penger til rovdyrsikre gjerder.

Sau på beite
Foto: Hans H. Bjørstad

Myndighetene prioriterer å sette opp høye strømførende gjerder i utmarka, men nå mener sauenæringa det må bli slutt på at store beløp bevilges til rovviltsikre gjerder.

- De bør heller bruke pengene til å prøve ut ulike tiltak som beitenæringa kan være med på. De må høre på hva vi mener. Vi mener ikke dette er veien å gå, sier leder i Nord-Trøndelag Sau og geit, Tone Våg.

Store beløp deles ut for å sette opp rovdyrsikre gjerder og tall fra Bioforsk viser at hver sauebonde må regne med å gjerde inn mellom 1000 og 4000 mål i utmarka.

- Vil sperre for turgåere og reindrift

Sau og Geitavlslaget er svært kritisk til at sauebønder skal få penger til å gjerde inn store utmarksområder.

- Det vil sperre for turgåere og friluftsliv. Det vil sperre for viltet og ikke minst for reindrifta, sier Våg.

I år brukes det 15 millioner kroner i Midt-Norge for å sette opp høye strømførende gjerder inn utmarksområder.

På Høylandet har til nå seks bønder satt opp gjerder.

- Rovviltsikre gjerder bør være et alternativ inntil vi får bedre balanse i rovviltbestanden i forhold til annen bruk av utmarka, sier jordbrukssjef Eystein Fiskum.

- Fordekt omstilling

Nord-Trøndelag Sau og geit mener prioriteringa av gjerder er en fordekt omstilling av saueholdet.

- Og det er noe vi ikke ønsker. Næringa vil heller at pengene skal brukes til andre tiltak, sier Tone Våg.