Hopp til innhold

Samarbeider for å redde sjøørreten

Sjøørretbestanden har opplevd en kraftig nedgang de siste årene. Norsk institutt for naturforskning omtaler situasjonen som en krise.

Sjøørret berges i Gaula

Et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning, elever fra Øya videregående skole, Gaula natursenter, grunneiere og Støren jeger- og fiskerforening skal gjøre det mer attraktivt for sjøørreten å gyte.

– På 80-tallet fisket man åtte til ni tonn sjøørret i året i Gaula. Etter det har det gått dramatisk nedover. Første prioritet nå er å rette opp i gamle synder for å få sjøørreten tilbake, sier Torstein Rognes, daglig leder i Gaula natursenter.

Stein er løsningen

Rognes forteller at de i dag har fangster på rundt 600 kg i året, og at en stor andel av bekkene ikke produserer fisk lenger. Derfor har det siden 2009 ikke vært lov å fiske sjøørret i Gaulavassdraget.

Sidebekkene er ødelagt av mennesker. Nå fyller samarbeidspartene på med grus og såkalt gytestein som skal gjøre bekkene attraktive for sjøørreten.

– Ørreten graver seg ned i steinen og legger eggene sine der, sier elev ved Øya videregående skole, Fanny Margrethe Karlsen Vognild.

– For dårlig

Ved hjelp av elfiske ble det i dag funnet kun sju sjøørret i en bekk på Støren. Det er ikke bra, mener forsker ved Norsk institutt for naturforskning, Øyvind Solem.

– Egentlig burde vi ha funnet 100 fisker her. Det er dårlig rett og slett, avslutter han.