Hopp til innhold

Mellomlagrer ørret før rotenonbehandling i Trondheim

Neste uke starter den omstridte rotenonbehandlingen av sju tjern i Trondheim. Målet med behandlingen er å hindre at karpefisken mort sprer seg til drikkevannskilden Jonsvatnet.

Småørret samles inn før rotenonbehandling.

Ørret fanges og mellomlagres før rotenonet inntar Ila-bekken. Deretter settes fisken ut igjen. Denne miniørreten var midt i middagen da den ble fanget.

Foto: Hilde Grande / NRK

Skulle morten spre seg til drikkevannskilden, så kan konsekvensen bli dårlig lukt og smak av drikkevannet.

Tar livet av all fisk

Men rotenon tar ikke bare livet av uønsket fisk. Behandlingen tar livet av all fisk i vannene som behandlet, deriblant Ila-bekken. Derfor har prosjektledelsen starta med fanging og mellomlagring av ørret i dette mindre vassdraget, som er full av småørrett. Der trives nemlig fisken før den blir stor nok til å sette kursen mot trondheimsfjorden.

– Vi har tidligere tilrettelagt for at ørreten skal kunne komme opp hit fra fjorden, og det gjorde den ganske umiddelbart. Det er for tiden en god produksjon av sjø-ørret i dette vassdraget, sier Terje Nøst, som er fiskeforvalter og ferskvannsbiolog i Trondheim kommune.

Fiskeforvalter Terje Nøst

Disse sju vannene er smittekilden for spredning i hele Midt-Norge.

Foto: Hilde Grande / NRK

Utrydder morten i sju Bymarka-vann

Vannene morten skal utryddes fra ligger i Bymarka. Det er Haukvatnet, Lianvatnet, Kyvatnet, Theisendammen, Baklidammen, Kobberdammen og Sølvskakkeltjønna som rotenonbehandles fra 19. september.

– Disse sju vannene er smittekilden for spredning i hele midt-Norge, så det er egentlig et stort problem, sier Nøst.

Kommunen vil for enhver pris unngå risiko for at morten skal spre seg til vannet som forsyner Trondheim med drikkevann.

Fanger med hov og bøtte

Her samles ørreten inn før rotenonet inntar Ila-bekken.

Foto: Hilde Grande / NRK

– Vi er redd for at morten skal komme til drikkevannkilden vår Jonsvatnet og forringe den biologiske balansen der, som kan gi dårligere vannkvalitet. Det kan potensielt være dramatisk, sier prosjektleder i Trondheim kommune, Håkon Pedersen.

Morten må ikke spre seg.

Det kan potensielt være dramatisk dersom morten hadde fått spre seg til drikkevannskilden, sier prosjektleder i Trondheim kommune, Håkon Pedersen.

Foto: Hilde Grande / NRK