Unge lakselus tåler ferskvann dårlig

Forskere har funnet ut at lakselus som nettopp har festet seg på fisken, tåler ferskvann svært dårlig.

Lakselus

Også i naturen bruker laksefisk ferskvann til avlusing. Ifølge Havforskningsinstituttet er det observert sjøaure som svømmer opp i elva hvis den har mange lus på seg.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Ferskvann har fra før blitt brukt i behandling mot såkalt amøbegjellesykdom. Opphold i ferskvann kan også ha svært god effekt på lus som mulig har festet seg på laksen, skriver Havforskningsinstituttet.

– Vi utførte flere forsøk der vi undersøkte hvor lenge lakselus overlever i ferskvann i alle stadier etter at de har festet seg på en fisk. Resultatet viser tydelig at lusen tåler ferskvann dårligst i perioden rett etter at den har festet seg på fisken, sier Frode Oppedal, forsker ved Havforskningsinstituttet .

Fra ferskvann til saltvann

Forskerne mener et ferskvannsbasseng i toppen av merdene, for eksempel i toppen av snorkelen til en snorkelmerd, kanskje kan ha dødelig effekt på unge lus som nylig har festet seg til fisken. Voksne lus kan overleve i ferskvann i flere uker.

– Etter at fisken hadde vært sju dagar i sjøvann, telte vi lus på nytt. Resultatet viste at hele 96 % av kopepodittene var vekk etter at fisken hadde blitt behandla med ferskvann i en time, forteller Tim Dempster, forskar og rettleiar ved Universitetet i Melbourne og professor 2 ved Havforskingsinstituttet.

Forskerne forteller at de visste fra før at voksne lakselus kan overleve i ferskvann i flere uker, og at de graver seg ned i huden eller skinnet for å opprettholde saltbalansen.

– Det vi ikke visste noe om, var hvordan ungre lus klarte seg i møtet med ferskvann.

Nå kan du selv følge med på lusesituasjonen langs kysten.