Hopp til innhold

Unge lakselus tåler ferskvann dårlig

Forskere har funnet ut at lakselus som nettopp har festet seg på fisken, tåler ferskvann svært dårlig.

Lakselus

Også i naturen bruker laksefisk ferskvann til avlusing. Ifølge Havforskningsinstituttet er det observert sjøaure som svømmer opp i elva hvis den har mange lus på seg.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Ferskvann har fra før blitt brukt i behandling mot såkalt amøbegjellesykdom. Opphold i ferskvann kan også ha svært god effekt på lus som mulig har festet seg på laksen, skriver Havforskningsinstituttet.

– Vi utførte flere forsøk der vi undersøkte hvor lenge lakselus overlever i ferskvann i alle stadier etter at de har festet seg på en fisk. Resultatet viser tydelig at lusen tåler ferskvann dårligst i perioden rett etter at den har festet seg på fisken, sier Frode Oppedal, forsker ved Havforskningsinstituttet .

Fra ferskvann til saltvann

Forskerne mener et ferskvannsbasseng i toppen av merdene, for eksempel i toppen av snorkelen til en snorkelmerd, kanskje kan ha dødelig effekt på unge lus som nylig har festet seg til fisken. Voksne lus kan overleve i ferskvann i flere uker.

– Etter at fisken hadde vært sju dagar i sjøvann, telte vi lus på nytt. Resultatet viste at hele 96 % av kopepodittene var vekk etter at fisken hadde blitt behandla med ferskvann i en time, forteller Tim Dempster, forskar og rettleiar ved Universitetet i Melbourne og professor 2 ved Havforskingsinstituttet.

Forskerne forteller at de visste fra før at voksne lakselus kan overleve i ferskvann i flere uker, og at de graver seg ned i huden eller skinnet for å opprettholde saltbalansen.

– Det vi ikke visste noe om, var hvordan ungre lus klarte seg i møtet med ferskvann.

Nå kan du selv følge med på lusesituasjonen langs kysten.

Korte nyheter

 • Hamsunbiejvijt rabáj: – Mån vissásit jáhkáv sjiervedis stuorfamillja dáv dárbaj

  Åvdep vahkko lij girjálasjvuohtafestiválla Hamsunbiejve Hábmera suohkanin. Sámediggeráde Mikkel Eskil Mikkelsen rabáj girjálasjvuohtafestiválav. Sån vuorbev sávaj ásadiddjijda dan buorre sjiervedis, sáme ja guojna prográmma åvdås.

  – Mån vissásit jáhkáv sjiervedis stuorfamillja dáv dárbaj, sierraláhkáj maŋŋel gå moaddi mijás li gæhttjalam vuohttjum terrorládamin Oslon gå giesen lij pride, javlaj Mikkelsen gå festiválav rabáj.

  Sæmmi láhkáj ij la Hamsuna girjálasjvuohta alternatijvva sunji jus sihtá sjiervedis girjálasjvuodav låhkåt.

  – Hamsuna girjálasjvuohta ij la juojddá mij muv vuojnná, ij ga sjiervedibmen jalik sábmen, javllá Mikkelsen avijssaj Avisa Nordlandaj.

  Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Åhpadussiebrre: – Divna bierri streikaj gárvedit gå skåvllå álggá

  Rijddooarre l bálkká.

  Skåvlå rijkkasiebrre, Vuonarijkka Lektorsiebrre ja Åhpadussiebrre ettjin guorrasa Suohkana guovdásjsiebrijn moarmesmánon gå sijáj li bálkkásjiehtadus. Dan rájes ælla vijddábut boahtám.

  – Miján la pládna. Iv máhte iktet gånnå, guossa jali man moaddásijda sjaddá streikas loavddet. Valla luondulasj vuorddet sjaddá oabllánit gå skåvlå álggi, javllá jådediddje Åhpadussiebren Steffen Handal.

 • Gånågis Harald skihhpijviesos bessam

  Mánnodagá manáj gånågis Harald sijddaj skihppijviesos. Sån skihppijviesoj Rikshospitalenij sisi tjáleduváj duorastagá. Sån la dálkuduvvam vuolsjes, diededij Gånågisviesso bierjjedagá. Gånågis la vieddje.

  Kong Harald
  Foto: Terje Bendiksby