Rømt torsk har spredd seg

Oppdrettstorsk på rømmen er fanget flere steder i Trondheimsfjorden.

Syk og derformert torsk fra Trondheimsfjorden

Syk og derformert torsk fanget i Trondheimsfjorden.

Foto: John Olav Oldren

Slik fisk er fanget både ved munningen av Trondheimsfjorden og innerst i Beitstadfjorden ved kaia i Steinkjer. Det bekrefter flere kilder til NRK.

Blant dem er fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

– Dette viser at de antakelsene vi gjorde om at torsk kunne rømme og spre seg har slått til. I så måte håper vi det nå er slutt, sier Rikstad til NRK.

- Umulig å fiske den opp

I desember 2008 rømte over 25.000 oppdrettstorsk fra Frengen Havbruks oppdrettsanlegg ved Ytterøy i Levanger. I september 2009 forsvant over 40.000 oppdrettstorsk ut i fjorden. Dette førte til at selskapet fikk tvangsmulkt av Fiskeridirektoratet .

Miljøvernorganisasjoner har krevd at den rømte torsken må tas opp, men Fiskeridirektoratet har ingen planer om å sette i gang slikt fiske. Det anses nemlig å være umulig fordi torsken alt har spredd seg samtidig som den lokale torskestammen er på vei inn for å gyte.

Fortsetter etterforskning

Politiet etterforsker fortsatt torskerømmingene fra anlegget ved Ytterøy. Tidligere denne uken ble oppdrettselskapet politianmeldt av Norges Miljøvernforbund.

Tirsdag ble det kjent at Frengen Habruk vil stenge oppdrettsanlegget på Ytterøy.