Syklister risikerer livet i tunnelene

Skilt og sunn fornuft er ikke nok til å hindre syklister fra å risikere livet. Stadig tar syklister store sjanser når de sykler inn i tunneler.

Syklist i Strindheimtunnelen

Det er dette vegtrafikksentralen får på skjermene sine hvis noen sykler inn i Strindheimtunnelen.

Foto: Vegtrafikksentralen region midt

Sommeren er i full gang og stadig flere syklister er å se langs veiene. I noen tunneler er det lov å sykle, men i andre er det forbudt og livsfarlig. Vegvesenet sliter med å holde syklister unna. Til og med på tungt trafikkerte E6 opplever de syklister som trosser skiltingen.

– Vi har mange hendelser med syklister i tunnelene, særlig på E6 mellom Stjørdal og Trondheim. I forrige uke var det en syklist inne i Helltunnelen og i går måtte vi stenge en tunnel på Møre. Det sier Terje Sundfær ved vegtrafikksentralen til NRK.

Må stenge

Terje Sundfær

Terje Sundfær er opplæringsansvarlig ved vegtrafikksentralen region midt. De har ansvaret for Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag.

Foto: Vegtrafikksentralen

Hvis en syklist forviller seg inn i en av disse tunnelene, er vegtrafikksentralen nødt til å stenge den til vedkommende har kommet seg ut.

– Jeg synes ikke det er naturlig å sykle inn i en slik tunnel. Det er ingenting som tilsier at det er en sykkelvei der. Det er trangt, det er mye trafikk, det er høy hastighet. Jeg skjønner ikke hva de tenker på, sier Terje Sundfær ved vegtrafikksentralen.

Han tror at noen av turistene sykler etter GPS, eller ikke forstår «Forbudt for gående og syklende», som det står på skiltet ved Helltunnelen. Likevel er det ikke bare utlendinger som forviller seg inn i tunnelene, sier politiet.

Ikke bare turister

Stopper mange syklister

Politioverbetjent Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor forteller at de har stoppet mange syklister på tur inn i Helltunnelen. Boten for en slik overtredelse er 900kr.

Foto: Nord-Trøndelag politidistrikt

Stjørdal er et knutepunkt med to europaveier og mye trafikk. Politiet sier de har rykket ut flere ganger for å stanse både norske og utenlandske syklister på vei inn i Helltunnelen.

– Det skyldes ofte ubetenksomhet, tror jeg. De kjenner ikke området og vet ikke at tunnelen er så lang. Likevel er det også noen som sier de har syklet gjennom tunnelen for å slippe bakkene over Gevingåsen, sier politioverbetjent Annar Sparby til NRK.

– Når store vogntog passerer sykkelturister med mye bagasje, blir det en form for dragsug. Da er det lett å miste balansen. Det er klart at dette er livsfarlig, sier han videre.

– God skilting er alfa omega

Vurderer skiltingen

Mads Kringen, overingeniør i plan- og trafikkseksjonen i Sør-Trøndelag mener forbudsskiltet 306.8 kan hindre misforståelser.

Foto: Knut Opeide

Det er forskjell på skiltingen ved en motorvei og en vanlig vei. Pussig nok er det den største veien, motortrafikkveien, som har skilt som kan være vanskelig å tolke for fremmedspråklige.

I god tid før motorveien står det skilt som skal vise syklister til separate sykkelveger. Før motortafikkvei står det et blått skilt med teksten “forbudt for gående og syklende“, mens på andre store veier står det et rødt forbudsskilt med tydelige symboler. Overingeniør Mads Ole Kringen mener det blå skiltet kan feiltolkes av folk som ikke snakker norsk.

– God skilting er alfa omega. Det diskuteres om vi heller skal ha skiltet med symbolikk på disse veiene, slik at vi unngår misforståelser. Det sendes en henvendelse til Vegdirektoratet om dette nå, sier Kringen til NRK.