NRK Meny
Normal

Repetisjon, lekser og læring går hånd i hånd

Leksedebatten går varmt skoler og landet over. Lærerprofessor tror det blir vanskelig å gjøre skolene helt leksefrie

Ung dame leser bok ved skrivebord

Folk har engasjert seg for å gjøre skolen leksefri.

Foto: Wolfgang Zwanzger www.20er.net

I Rogaland har foreldre gått til kamp for å få en leksefri hverdag for barna sine. Men flere mener at fokuset heller bør dreie seg om hva skolene kan gjøre annerledes med leksene.

– Det er bra at det kommer en debatt. Vi har behov for å diskutere bruken av lekser på skoler rundt omkring i landet, sier Thomas Dahl, professor ved program for lærerutdanning på NTNU.

Han mener at debatten må være mer nyansert enn om elevene faktisk skal ha lekser eller ikke.

– De forskjellige skolene må se på hva de kan gjøre. Hvilken hensikt har leksene som blir gitt, og hva slags læringsutbytte får elevene. At alt arbeid skal foregå på skolen tror jeg ikke er bra. Jobbing hjemme kan styrke forholdet mellom elev, foreldre og skolen.

Må bli et større tema i lærerutdanningen

Dahl har erfart at lærerstudenter og ferske lærere har lært for lite om bruken av lekser i utdanningen.

Thomas Dahl

Thomas Dahl mener at skolene må se på hva de kan gjøre med hjemmeleksene.

Foto: NTNU

– Jeg mener at det må være et mye større tema. Kvalitetsforskjellen på hjemmearbeidet ved forskjellige skoler er for stor.

Trond Giske er leder for Utdanningskomiteen på stortinget. Han erkjenner at det burde vært mer fokus på lekser i lærerutdanningen.

– Vi må øke kompetansen på området. Fra 2017 blir lærerutdanningen fem år. Det er bred tilslutning på stortinget for å innføre det. Da vil vi ha muligheten til å bruke mer tid på dette i utdanningen, men det er selvsagt mye annet vi også vil ha med i en revidert plan.

Dahl mener det er viktig at elever er i stand til å håndtere de leksene som blir gitt.

– Det skjer for ofte at elever kommer hjem med arbeid som de ikke aner hvordan de skal løse. Det sliter veldig på motivasjonen og kan bidra til konflikter hjemme.

Bjørn Ivar Midjo er rektor ved Charlottenlund ungdomsskole i Trondheim. Han er enig i at for vanskelige lekser tærer på motivasjonen.

– Det er veldig viktig at leksene ikke blir for vanskelige. Forskning har vist at sannsynligheten for at en elev løser hjemmeleksen de har fått bør være over 70 prosent.

Om det blir for lette hjemmelekser er det fort gjort at de elevene som er sterkere faglig mister motivasjonen.

– Det er viktig at vi har lekser tilpasset nivået til hver enkelt elev, og det prøver vi å gjøre i stor grad.

Har ikke tro på at skolen blir leksefri

Midjo mener at det er bra med engasjement rundt skolen, men har ikke tro på at den blir leksefri.

– Jeg har ikke tro på det. Repetisjon er en svært viktig måte å lære seg stoff på, og det er naturlig å gjøre ved hjelp av lekser.

Han mener at den stunden elever og foresatte har sammen ikke skal undervurderes.

– Det er viktig at foreldre engasjerer seg i barnas skolegang. Arbeidet med hjemmelekser kan være en fin stund som elever og foresatte har sammen.

Viktig med rett arbeidsmengde

Trond Giske understreker at det er opp til hver enkelt skole å avgjøre når elevene skal løse oppgaver.

Ap-nestleder Trond Giske smiler. Blå bakgrunn

Trond Giske vil ha mindre byråkrati og mer frihet til lærerne i skolen.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Det viktigste er at alle elever får riktig arbeidsmengde. Vi ønsker å gi skolene frihet til å velge de ordningene de føler er best for elevene.

Til tross for at det er stor forskjellen på kvaliteten på forskjellige skoler, er det helt uaktuelt at det blir detaljstyring fra staten.

– Vi vil ha mindre byråkrati i skolen, og mer frihet til lærerne. Det er viktig at de har vår tillit, og vi kan ikke blande oss inn, sier Giske.