Dyr rensing påkrevd

Trondheim Havn er blant de mest forurensede i landet.

En tidlig søndag morgen på havna i Trondheim
Foto: Jon Rokseth

Trondheim Havn er blant de mest forurensede i landet.
I samarbeid med Statens Forurensningstilsyn skal kommunen i gang med et omfattende og kostbart rensearbeid.

Først må sjøbunnen i hele havneområdet granskes, sier fagleder for miljørettet helsevern og forurensning i kommunen, Marianne Langedal.

Marianne Langedal
Foto: Grete Thobroe / NRK

- Nå er det selve planen vi er i gang med. Målet er å få gjort så mye som mulig med den i 2009 slik at vi kan starte tiltak i 2010, sier Langedal.

200 millioner

Området som nå skal kartlegges, strekker seg helt fra Høvringen til Østmarkneset. Det skal også gjøres undersøkelser av sjøbunnen ut mot Munkholmen. Marianne Langedal ser for seg et omfattende rensearbeid som kan koste rundt 200 millioner kroner.

- Vi forutsetter at vï må ha en betydelig statlig finansiering. De siste årene har det vært en relativt stor pott på statsbudsjettet til tiltak i fjord-og havneområder.

Høy prioritet

Sjefingeniør i Statens forurensingstilsyn, SFT, Erik Høygaard, sier arbeidet som nå settes i gang har høy prioritet.

- Trondheim havn er blant de meste forurensede i landet. Det er viktig at man nå får ryddet opp slik at man på sikt kan spise fisk og skalldyr som er fanget i dette området, sier Høygaard til NRK Trøndelag.