Hopp til innhold

Rektor jobbet i flere år uten å stoppe mobbing – nå står det på rullebladet hans

Ei jente ble mobbet av en medelev i flere år. Nå står den tidligere rektoren i politiet sitt strafferegister fordi han ikke gjorde jobben sin.

Jenta sitter i bakgrunnen, bak en rosa plante.

OMSORGSSVIKT: – De skoleansatte har omsorgen for barna våre når de er på skolen. Når barn gjentatte ganger utsettes for mobbing og vold, er det definitivt omsorgssvikt, sier faren til jenta som ble mobbet i flere år.

Foto: Helene Solheim / NRK

En tidligere rektor i Trøndelag er funnet skyldig i brudd på opplæringsloven. Politiet mener han ikke har håndtert mobbing slik loven krever.

Han lot være å gripe inn – selv om han ifølge politiet visste at jenta ble utsatt for jevnlig fysisk og psykisk mobbing.

Foreldrene til jenta det gjelder har gjennom barneskolen dokumentert over 30 grove voldsepisoder og 100 verbale krenkelser. Dette er en av få ganger at politiet har funnet en rektor skyldig i en mobbesak i Norge.

«(...) rektor unnlot å sørge for at NN sine rettigheter til et trygt psykososialt miljø ble oppfylt», heter det i påtaleunnlatelsen fra politiet.

Påtaleunnlatelse betyr at politiet ikke tar saken videre til retten, selv om de har nok bevis.

Utdrag fra påtaleunnlatelsen

FUNNET SKYLDIG: Den tidligere rektoren unnlot å iverksette tiltak som var tilstrekkelig for å forhindre nye hendelser, skriver politiet i påtaleunnlatelsen.

Den tidligere rektoren har ikke klaget på påtaleunnlatelsen.

Kom hjem med kloremerker i ansiktet

Mobbingen av jenta fra Trøndelag startet i første klasse. Den første episoden skulle vise seg å bli en vond rekke av episoder med vold og trusler – fra én medelev.

En dag kom førsteklassingen hjem fra skolen med kloremerker i ansiktet. Hun var i sjokk, forteller faren. Den lille jenta forsto ingenting. Etter hvert utviklet hun stor frykt for å gå på skolen.

Tidligere har NRK gjort en kartlegging av grunnskolene i Norge, som viste at flere lærere ikke rapporterer voldshendelser som dette.

– Det er så vanlig med vold mellom elever at man begynner å se på det som normalt, sa en anonym skoleansatt.

En dag ble faren selv vitne til at medeleven slo datteren. Da satte han og moren i gang det som ble en ni år lang kamp.

Foreldrene begynte å dokumentere truslene og voldsepisodene datteren fortalte om. De var ikke redd for å varsle.

Etter mange klager og møter mellom skolen og foreldrene, besluttet rektor å kartlegge jentas skolehverdag. Skolen skulle finne ut om hun faktisk ble mobbet. I samme periode fortalte jenta blant annet at hun ble truet med balltre. Likevel konkluderte skolen slik:

«Kartleggingen (...) bekrefter ikke at NN er gjenstand for systematisk trakassering fra medelev(er)».

Foreldrene valgte å politianmelde rektoren.

Jenta sitter med hånda på kneet.

EN REKKE KLAGER: Familien til jenta som ble mobbet har klaget til Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet mange ganger. De gikk inn i saken, men situasjonen ble ikke bedre.

Foto: Helene Solheim / NRK

Rektor ble skiftet ut

Politiet fikk tilsendt all dokumentasjon fra faren og moren. Alt som kunne bevise at rektoren hadde brutt opplæringsloven.

Mens politiet etterforsket, mistet rektoren jobben.

«Fylkesmannen fattet flere vedtak i saken, og rektor (...) ble skiftet ut», står det i et av mange dokumenter NRK har fått innsyn i.

– Dette er ikke vanlig. Jeg kjenner ikke til et eneste tilfelle der rektor har blitt skiftet ut på grunn av en enkeltsak som dette, sier Tore Haugnes, seniorrådgiver hos Fylkesmannen.

Oppvekstsjefen i kommunen det gjelder, hevder at rektoren ikke mistet jobben på grunn av mobbesaken.

– Var mobbesaken en del av vurderingen da dere byttet ut rektoren?

– Det vil jeg ikke kommentere.

Oppvekstsjefen vil understreke at de har forsøkt å sette i verk ulike tiltak, men innrømmer at de har gjort feil i den aktuelle mobbesaken.

– Vi klarte ikke å stoppe mobbingen, men det er veldig viktig at dere vet at skolen og kommunen har prøvd.

– Rektor burde fått fengselsstraff

Nylig ble politiet ferdig med etterforskningen. De konkluderte med at rektor var skyldig, men reagerte verken med bot eller fengselsstraff.

Politiadvokaten i saken mener straffen er streng nok, fordi den stadfester at rektor ikke har fulgt opp sine plikter etter opplæringsloven.

Advokat Arnfinn Andersen har jobbet med flere mobbesaker, deriblant denne.

Han er ikke enig med politiadvokaten.

– I en så alvorlig sak som dette mener jeg det ville vært naturlig å reagere med fengselsstraff. Det er viktig å vise at det er uakseptabelt at en elev blir så alvorlig krenket i årevis uten at noen griper inn.

Jente sitter å ser på mobilen sin. Vi ser bakhodet hennes.

SVÆRT KOSTBART FOR FAMILIEN: Familien til jenta har brukt flere hundre tusen kroner på advokat og tapt arbeidstjeneste som følge av mobbesaken.

Foto: Helene Solheim / NRK

Sviktet av systemet

Etter alle disse årene sitter jenta og familien igjen med et spørsmål. Foreldrene lurer på hvor alvorlig en mobbesak må være før det er aktuelt å flytte en mobber. De mener datteren er offer for en grov systemsvikt.

– Det er veldig urettferdig at flere år med vold og mobbing ikke er god nok grunn.

Foreldrene har gjentatte ganger klaget til Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet.

– Vi har kjempet hardt for å få iverksatt effektive tiltak mot vold, uten å lykkes, sier faren.

Ifølge Opplæringsloven kan en elev tvangsflyttes til en annen skole hvis han eller hun mobber andre. Verken Fylkesmannen eller direktoratet ville omplassere medeleven.

Fylkesmannen sier det er svært sjeldent de velger å bruke dette virkemiddelet, særlig i grunnskolen. Det skal kun brukes i unntakstilfeller.

Måtte kapitulere og bytte skole selv

I dag sliter jenta fortsatt med å være på skolen. Hun valgte til slutt å bytte skole permanent.

– Vi har virkelig gjort alt for å hjelpe henne. Det er utrolig at vi likevel må kapitulere og flytte henne til en annen skole. Dette viser hvor sjanseløse en er når en varsler fra om overgrep og omsorgssvikt i offentlig regi.

En bilderammet med teksten "shine bright like a diamond".

VANSKELIG: Jenta sliter ennå med å gå på skole. – Vi har fortsatt en lang vei å gå, sier faren.

Foto: Helene Solheim / NRK

I ettertid er det bare én ting foreldrene angrer på:

– Vi skulle ha flyttet henne tidligere. Det er en enorm belastning for barn når de alltid er redde for nye overgrep. Dersom barnet ditt blir utsatt for dette, vil jeg anbefale å bytte skole så tidlig som mulig.

Familien er likevel glad for at den tidligere rektoren er funnet skyldig.

Mannen jobber fortsatt i skolesektoren i Trøndelag. Han vil ikke kommentere saken.