NRK Meny
Normal

Fant sjøørret med 180 luselarver

Aldri før har forskerne registrert så mange larver av lakselus på sjøørret ved Agdenes i Trondheimsfjorden.

Lakselus på sjøørret

Lakselusa er en parasitt som lever på laks og sjøørret.

Foto: Bengt Finstad / NINA

– Vi har funnet et gjennomsnitt av 82 luselarver på sjøørreten, sier seniorforsker Bengt Finstad ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til NRK.

Bengt Finstad

Seniorforsker Bengt Finstad ved NINA.

Foto: Aleksander Ødegård / NRK
Are Kvistad

Kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i FHL.

Foto: FHL, pressefoto

De tok prøver av 34 fisk med ei gjennomsnittsvekt på 120 gram ved Agdenes, ytterst i Trondheimsfjorden.

En eller to av ørretene hadde ingen lus, men de fleste hadde store mengder luselarver på kroppen. På to av fiskene ble det funnet 180 larver.

– Det har vi aldri sett ved Agdenes tidligere, jeg ble mildt sagt forbauset når jeg så at det var så mye lus på fisken der, sier Finstad.

– Litt sjokkert også?

– Ja, jeg ble nok det.

Risikerer å dø

Han sier at fisken trolig ikke kan overleve med så mye lus på kroppen.

Ørreten kan redde seg ved å gå tilbake i ferskvann, men da vil fisken miste oppveksttid i sjøen.

Det er også tatt prøver av laksesmolt, men disse er ennå ikke analysert.

– Bekymringsfullt

Han sier forskerne har sett lignende lusetall i Hardangerfjorden, men at det nye er at det nå har kommet til Trondheimsfjorden.

Dette er en av landets største fjorder for utvandrende laksesmolt.

– Det at det berører Trondheimsfjorden som er en nasjonal laksefjord er bekymringsfullt.

Han sier at oppdrettslaks sprer mer lakselus enn vill fisk fordi det er mye mer oppdrettslaks enn vill laks i sjøen.

Ifølge Finstad er det 150-160 ganger mer oppdrettslaks enn villaks i Norge.

Kan bli høyt smittepress

Ifølge NINA tyder de foreløpige resultatene på at 2011 kan bli et år med svært høyt infeksjonspress langs store deler av Vest- og Midt-Norge.

Mattilsynet er bekymret over at det ser ut til at laksesmolten fra Sør-Trøndelag og sørover ser ut til å bli utsatt mye lus under utvandringen, til tross for lave lusetall i oppdrettsanleggene.

– Det tyder på at årets koordinerte våravlusing ikke oppnådde formålet om lavest mulig smittepress da smolten vandret ut, sier tilsynsdirektør i Mattilsynet, Kristina Landsverk til NTB.

– Mindre lus enn i fjor

Kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) er overrasket over at Mattilsynet mener at våravlusningen ikke var vellykket.

Han sier at lusetallene er lavere i år enn i fjor, og at det er mindre laks i sjøen nå enn i 2010.

– Næringen har gjort det vi er blitt bedt om å gjøre og har fulgt regelverket. Det er mindre lus i sjøen, sier Kvistad til NRK.

Han sier det er et problem at det ikke er klare grenser for hvor mye lus det kan være utenfor oppdrettsanleggene.

– Vi vet ikke hvor mye lus ville fiskebestander tåler, og det er et problem.

– Skal ikke ha negativ effekt

Kommunikasjonsdirektøren medgir at de har utfordringer når det gjelder lus i enkelte områder.

– De målingene som er gjort nå viser at det er forhøyet lusepåslag på villfisk i trøndelagsområdet og på sørvestlandet. Det er klart at målet er at det som produseres av oppdrettslaks ikke skal ha negativ effekt på ville laksebestander.

Are Kvistad i FHL sier næringen ønsker å fortsette kampen mot lakselus. De neste fem årene skal de bruke rundt 200 millioner kroner på forskning på lakselus.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Video fra Trøndelag

Som på Armfeldts tid: I tidsriktige vadmelsuniformer gikk Holtaalske Skieløber Compagnie de to milene over Bukkhammaren, - på treski og med en stav.
Han har seksten verdensrekorder i skøyteløp og er regjerende verdensmester i tre distanser. For å holde seg i form, trener Arne Kjell Foldvik (83) med unge Falken-skøyteløpere i Trondheim.
Fotballfesten på Ranheim ble avlyst i tolvte time. Frustrerte Brann-supportere raser mot avgjørelsen.