Hopp til innhold

Rein i farlig gledesrus

Reinsdyr i Rugldalen i Sør-Trøndelag oppfører seg som om de er rusa og svimer rundt i veikanten.

Villrein

Stolt og glad. Noen rein blir så glade av stor sopptilgang at de blir vimsete og en fare for seg selv, og biltrafikken.

Foto: Per Roger Lauritzen / Den Norske Turistforening

Flere har stusset over røros-rein som tilsynelatende er uredde både mennesker og biltrafikk.

Per Magne Moan kjører gjennom Rugldalen daglig. Han er vant med å se reinsdyr, men han synes det han har sett de siste ukene virker rart.

– Dyra oppfører seg litt annerledes enn ellers i året. Tidlig på våren går dem gjerne i flokk og samla. Nå er det mer enkeltdyr, gjerne med kalven springende bak. Det virker som at dyra ikke er redd mennesker og trafikk i det hele tatt nå. Det er absolutt en annen adferd enn normalt, mener Moan.

Per Magne Moan ser en spesiell adferd hos rein i Rugldalen

Per Magne Moan ser en spesiell adferd hos rein i Rugldalen. Han mener de virker rusa, og får en viss støtte fra førsteamanuensis Nicholas Tyler, ved UiT.

Soppglade reinsdyr

Rein er kjent for å spise en del sopp om høsten for å feite seg opp til vinteren. Reineier Unni Fjellheim, i Riast/Hylling reinbeiteområde, mener at reinen rett og slett blir litt "høy" av at de spiser mye sopp.

Påkjørsel av reinsdyr

Reinen i Rugldalen er trolig i gledesrus fordi den har veldig god tilgang på sopp, blant annet i veikanten. Da kan det gå galt – som det gjorde her.

Foto: Privat

– Sopp må dem ha. I gode soppår spiser de mye sopp, både gode sopper og giftige sopper. De blir nok rett og slett litt høye av det, sier hun, som en mulig forklaring på dyras spesielle adferd.

Farlig gledesrus

De siste ukene har flere vimsete reinsdyr blitt påkjørt langs veiene, både på fylkesvei 30 og på 705 gjennom Rugldalen. Sist uke ble et dyr nærmest delt i to i en påkjørsel, der sjåføren stakk fra stedet.

Nicholas Tyler, førsteamanuensis i biologi, ved Universitetet i Tromsø, mener reinen rett og slett blir veldig glade når de har tilgang på sopp og derfor kan ha en annen adferd en ellers.

– De er nok ruset av glede. Hvis du spiser en bedre middag, så er det alltid mye latter tilknyttet nettopp å spise sine favorittretter. Det er nok det som foregår med reinen når den har mye tilgjengelig sopp, mener han.

Nicholas Tyler mener reinen er i gledesrus

Førsteamanuensis i Nicholas Tyler mener reinen er i gledesrus fordi den har så god tilgang på sopp.

Foto: Privat

Likevel utelukker han ikke at rus kan være en medvirkende årsak til vimsete rein langs veiene.

– Når det er sagt, er det sånn at dyr ruser seg. Det er det mange eksempler på i dyreverden. Blant annet dyr som spiser fermentert frukt som har falt på bakken og derfor blir ruset av alkoholen. Dyr søker etter frø fra valmueplanter som er direkte halusigene, altså at de endrer hjernens funksjon og dyrets humør. Det er helt sikkert at dyr oppsøker ting i naturen som kan endre humøret, akkurat som mennesker, mener Tyler.