Raser mot mulig flyttenekt av nærbutikk

Bangsund risikerer å miste nærbutikken sin, fordi vegvesenet og fylkesråden for samferdsel mener at plasseringa av de nye lokalene blir trafikkfarlig.

demonstrasjon Bangsund

Folk på Bangsund aksjonerte mot fylkesråd Tor Erik Jensen søndag. Bangsundingene frykter de vil bli uten butikk i framtida.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Morten Stene

Morten Stene mener farten på fylkesveg 17 kan settes ned til 40 km/t på Bangsund.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Søndag samlet nærmere 250 bangsundinger seg til en spontan markering på stedet hvor Coop ønsker seg en ny butikk. Like ved bensinstasjonen ved fylkesveg 17, som er hovedfartsåren mellom Namsos og Steinkjer.

– Viktig sak

– Dette er en svært viktig sak for oss på Bangsund. Får ikke Coop bygge ny butikk, legger de ned den eksisterende butikken ved utgangen av dette året. Det vil være et stort tap for oss, sier Anne Cecilie Holm i Bangsund velforening.

Sammen med lederen i velforeningen, Tom Verpe, har hun engasjert seg sterkt i saken. Nå får de også støtte fra Namsos-ordfører Morten Stene.

– Vi i Namsos har gitt grønt lys for å bygge ny butikk ved bensinstasjonen. Vi mener farten kan settes ned til 40 km/t på stedet, og at det anlegges et fotgjengerfelt. Dette er en svært oversiktlig strekning, så det skulle ikke være noe problem. Reisetida mellom Namsos og Steinkjer blir kanskje noen sekunder lenger om farten settes ned, men det er ikke så veldig viktig i denne saken, sier Stene til NRK.

Klager på vedtaket

Tor Erik Jensen

Tor Erik Jensen mener det vil være for trafikkfarlig å legge den nye butikken på den andre siden av fylkesveg 17.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Men Statens vegvesen og fylkesråd Tor Erik Jensen er av en annen oppfatning, og vil klage på vedtaket fra Namsos kommune.

– Fylkesrådet mener at saken verken ivaretar hensynet til den lokale trafikksikkerheten eller det regionale perspektivet, hvor økt framkommelighet mellom Steinkjer og Namsos er et mål. Helhetlige, trafikksikre og langsiktige løsninger er viktig for å sikre en god utvikling av Bangsund, mener fylkesråden før møtet i fylkesrådet 13. januar.

Dermed blir vedtaket fra Namsos kommune trolig anket til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Der kan det ta flere måneder før det kommer en avgjørelse.

– Det vil kanskje gå et halvt år før fylkesmannen behandler klagen. Får vi medhold, kan det likevel være for seint i forhold til Coops planer, sier leder Tom Verpe i Bangsund velforening til Trønder-Avisa.

Uforstående

Administrerende direktør i Coop Steinkjer, Aslak Tiller, stiller seg også uforstående til fylkesråd Tor Erik Jensen negative innstilling til butikkplanene.

– Det blir ikke mindre trafikksikkerhet hvis alt folk fra Bangsund skal kjøre inn til Namsos for å handle. Jensen er ikke beslutningstaker her, og vi jobber videre med planene om ny butikk, sier Tiller til Namdalsavisa.