Hopp til innhold

PST-siktelse: Rektor frykter stigmatisering av utenlandske ansatte ved NTNU

Rektor ved NTNU, Anne Borg, har sendt e-post til studenter og ansatte ved NTNU etter at to iranske ansatte er siktet av PST.

NTNU Ålesund

ANSATTE VED NTNU SIKTET: Rektor advarer mot å stemple en hel gruppe dyktige utenlandske ansatte og studenter ved NTNU.

Foto: NRK

For kort tid siden ble to fast ansatte ved NTNU siktet av PST. Det er mistanke om at de kan ha gitt informasjon som bidrar til fremstilling av masseødeleggelsesvåpen.

Universitetesavisa skriver i ettermiddag at rektor ved skolen, Anne Borg, ber om at denne saken ikke fører til stigmatisering av en hel gruppe utenlandske ansatte og studenter.

Advarer i e-post

Onsdag sendte hun en e-post til alle iranske studenter og ansatte ved NTNU.

Der skriver hun at det er lett å oppleve en slik siktelse som belastende.

– NTNU har mange svært dyktige ansatte, stipendiater og studenter med iransk bakgrunn. Dere gjør en stor og verdifull innsats i vårt akademiske fellesskap, skriver rektoren i e-posten.

Borg advarer mot at saken skal ramme andre utenlandske studenter på NTNU:

– Jeg er opptatt av at denne enkeltstående saken ikke må føre til en stigmatisering av en hel gruppe ansatte og studenter. Uavhengig av bakgrunn og statsborgerskap er vi alle NTNUere, skriver Borg i eposten til studenter og ansatte.

Anne Borg NTNU

ØNSKER INGEN STIGMATISERING: Rektor ved NTNU, Anne Borg, skriver i en e-post at de har mange dyktige utenlandske studenter og ansatte.

Foto: Thor Nielsen / Thor Nielsen

Tidlig fase i etterforskningen

Hun understreker at de to ansatte kun er siktet, og ingen er tiltalt eller dømt. Og at etterforskningen er i en tidlig fase.

NRK fortalte denne uka at NTNU strammer inn på sine sikkerhetsrutiner. Forskerne er suspendert og stengt ute fra instituttets lokaler. NTNU fattet mistanke mot forskerne for ett år siden.

Ledelsen ved instituttet alarm da det ble oppdaget et datainnbrudd. Samtidig hadde de to NTNU-forskerne invitert gjesteforskere fra Iran på besøk. De var ved NTNU i perioden da datainnbruddene skal ha skjedd.

– Forskningen er knyttet til et mindre miljø blant annet av tilreisende gjesteforskere fra Iran. Et sentralt spørsmål for oss er å finne ut om den forskningen kan være av betydning for fremstillelse av masseødeleggelsesvåpen, sa Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST, til NRK.

NTNU nanomechanical lab

HER BRUKTE DE SIKTEDE FORSKERNE MYE TID: To NTNU-ansatte fra Iran er siktet av PST.

Foto: NTNU

Siste fra Trøndelag