Pris for banebrytende forskning

NTNU-forskerne May-Britt og Edvard Moser får Fritjof Nansen-prisen for forskning på hjernen.

Edvard og May-Britt Moser

Ny pris til hjerneforskerne Edvard og May-Britt Moser.

Foto: Kjell A. Olsen / Adresseavisen

Torsdag formiddag er det offentliggjort at de to får prisen. De to forsker på stedsans og hukommelse.

Internasjonal betydning

I begrunnelsen fra juryen står det at May-Britt og Edvard Moser har gjort en viktig vitenskapelig innsats av internasjonal betydning på et veldig høyt nivå.

Prisen består av en medalje og et beløp på 150.000 kroner.

De to forskerne har bidradt til å finne ut at minst fire hjernekart hjelper oss med å navigere og lagre minne. Denne oppdagelsen kan legge grunnlaget for forståelsen og behandling av Alzheimer.

Kartlegger stedsansen

I 2011 fikk de to hjerneforskerne Louis-Jeantet-prisen i medisin for 2011.

Ekteparet May-Britt og Edvard Moser fikk prisen for oppdagelsen av såkalte gridceller i hjernen og for å kartlegge stedsansen.

Fritjof Nansens belønning for fremragende forskning ble utdelt første gang i 1903.

May-Britt og Edvard Moser

May-Britt og Edvard Moser har bidradt til banebrytende forskning på hjernen.

Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK