Politiet trenger tips etter hærverk på jødisk gravlund

Politiet etterforsker hærverket på den jødiske gravlunden i Trondheim. De har få spor i saken og ber publikum om hjelp.

Hærverk på gravlund

Det mosaiske trossamfunn i Trondheim, frykter for at dette er mer enn guttestreker

Foto: Hege Jonli / NRK

– Vi prøver nå å finne ut mer nøyaktig når noen har gjort dette, sier Sigurd A. Sundt, ved kriminalvakta i Trondheim.

Det var lørdag rundt klokka 10 at besøkende på den jødiske gravlunden oppdaget at noen hadde ramponert gravstøtter og forsøkt å skrive "Führer" på kapellet.

– Det er ikke første gang slikt skjer, sier Rita Abrahamsen, styreleder ved Det mosaiske trossamfunn i Trondheim.

Jødisk gravlund utsatt for hærverk

Flere gravstøtter er tilgriset

Foto: Hege Jonli / NRK

– Mer enn guttestreker

Abrahamsen ser alvorlig på saken

– Når folk virkelig gjør slike ting, så er det mer enn guttestreker. Enten er det historieløst eller en bevist handling, sier Abrahamsen.

Begge deler er dårlig nytt.

Hun har ikke fått noen tips om andre som har sett noe.

– Vi kommer til å få fjernet det i løpet av mandag.

Etterforsker hærverket

Politiet sier de prioriterer saken. De har vært på stedet og forsikrer at de ikke har tenkt å slippe saken med det første, men de har få spor.

– Publikum er vår viktigste støttespiller, ser Sundt.

– Det er spesielt viktig å få snakket med dem som eventuelt har vært der fredag eller tidligere, for å finne ut om de har sett noe.

Jødisk gravlund utsatt for hærverk

Politiet forsøker å finne ut når dette har skjedd og trenger publikums hjelp.

Foto: Hege Jonli / NRK

Ingen tegn til at det organisert

Det ble risset inn hakekors på glassveggen på Trøndelag Teater når de hadde satt opp et stykke med jødisk bakgrunn. I hvor stor grad er det grunn for å tro at dette er uttrykk for mer enn en engangshendelse?

– Vi har ingen holdepunkter til å si at dette er organisert. Den videre etterforskninga vil vise om det er noe. Politiet jobber fortløpende med saken.

– Det har i de siste åra vært noen episoder der nynazister med bakgrunn i Sverige, har demonstrert i Trondheim. I hvor stor grad kan politiet si om det er en sammenheng her?

Det har vi ingen holdepunkter til å si noe om, sier Sundt og oppfordrer nok en gang publikum til på komme med tips i saken.