Hopp til innhold

Politiet mener noen barnevernsinstitusjoner blir inngangsbilletten til rus

Ifølge «Markus» var oppholdet på ulike institusjoner en opplæring i bruk av narkotika.

Markus sitter på en benk og ser utover vannet.

UNDER BARNEVERNETS OMSORG: Markus har bodd på flere ulike barnevernsinstitusjoner.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

«Markus» var 14 år da han flytta inn på en barnevernsinstitusjon. Han slet med kaos i hodet, konsentrasjonsvansker og sosial angst.

– Jeg rusa meg for å få ro, forteller Markus.

Ifølge han var det ikke noe vanskelig å skaffe seg rusmidler mens han bodde på institusjonene.

– Jeg fikk et nettverk over hele Norge. Jeg kunne få tak i hva som helst, sier Markus.

Det bor rundt 1000 barn på institusjoner rundt om i landet. På sosiale medier forteller noen ungdommer om narkotikabruk på barnevernsinstitusjonene.

I en av videoene danser ei lyshåra jente mens denne teksten flyter over skjermen:

«Jeg røyka en joint da jeg var 13, gikk videre til piller og heroin. Og da jeg ble rusfri hadde det gått fem år. Jeg ville bare dempe smerten. Jeg ville bevise at jeg kunne være glad og kul.»

Det har også vært flere medieoppslag om bruk av rus på institusjoner:

Faksimile fra Dagbladet: 15-åring ble sprøytenarkoman på statlig barnevernsinstitusjon

Faksimile Dagbladet, 16. april 2018.

Faksimile Bergens Tidende: Har lært alt om dop i barnevernet

Faksimile Bergens Tidende, 21. februar, 2009.

Faksimile Dagsavisen: Barnevernet mangler ruskunnskap

Faksimile Dagsavisen, 6.juni 2009.

I sommer oppnevnte regjeringa et utvalg som skal undersøke institusjonsbarnevernet. Målet er å komme med forslag som skal føre til at barna på institusjonene får bedre hjelp.

Da barnevernsinstitusjonsutvalget ønska seg innspill kom Politidirektoratet på banen.

Eksponert for tidlig

Politidirektoratet har henta inn erfaringer fra enkelte politidistrikt og har skrevet en uttalelse til utvalget.

Politiet har (...) erfaringer med tilfeller hvor tilbudet ikke er i stand til å sikre ro, orden og sikkerhet for barnet de har omsorg for (...)

Innspill fra politidirektoratet

Videre i uttalelsen står det at politiet opplever at de bruker mye ressurser på utageringer, rømninger og tilbakeføringer. Barna møter derfor politiet mye tidligere enn nødvendig, og Politidirektoratet stiller spørsmål om dette er det beste for barnet.

Opplever at enkelte institusjoner blir en «inngangsbillett» for rus for enkelte ungdommer (...)

Innspill fra politidirektoratet

Det står også at politiet mener bemanninga på noen institusjoner er lav og at de ansatte er usikre på hvordan de skal håndtere ungdommene.

Ikke overraska

Lederen for barnevernsinstitusjonsutvalget, Erik Stene har lest innspillet fra politidirektoratet. Han er ikke overraska.

Stene forteller at utviklinga de siste åra viser at ungdommer som kommer til barnevernsinstitusjoner har større og mer sammensatte utfordringer enn før.

Vi har også fått innspill fra andre som gjelder flere av de forholdene som politidirektoratet har påpekt. Dette med rus er kjente utfordringer også for de som driver institusjonene.

Han forteller at de er i en tidlig fase i utvalgsarbeidet, men at innspillet fra politiet er viktig.

Vi tar det med oss videre i arbeidet når vi skal foreslå hvordan vi best kan innrette institusjonene i framtida, sier Stene.

Erik Stene.

Erik Stene er fagdirektør i Statens helsetilsyn og leder utvalget som har som mål å finne ut hvordan barn på institusjoner kan få bedre hjelp.

Foto: Morten Waagø / NRK

Må bli bedre til å forebygge

Barne- og familieminister Kjersti Toppe sier hun er kjent med at noen ungdommer utvikler skadelig eller uheldig rusbruk mens de bor på institusjon. Det er ikke første gang hun hører om opplevelser som ligner de Markus har hatt.

– Det er trist å høre slike historier. Vi må jobbe med hvordan institusjonene kan bli bedre på å avdekke og forebygge skadelig rusbruk, sier Toppe.

Barne- og familieministeren sier de ønsker åpne institusjoner uten låste dører, med minst mulig bruk av tvang og makt.

Samtidig ser hun at sosiale medier har gjort det lettere å kjøpe rusmidler. Dette har også ført til at det er blitt vanskeligere for de ansatte å kontrollere tilgangen på rusmidler.

Kjersti Toppe sier at barnevernsinstitusjonsutvalget skal vurdere tiltak for å forebygge rusmiddelbruk blant barn i institusjoner.

Det viktigste er likevel det arbeidet ansatte gjør for å skape trygghet og utvikling for ungdommene i institusjonene hver dag. Lykkes de med dette, vil det være den viktigste måten å forebygge skadelig rusbruk på, sier hun.

Kjersti Toppe, barnevern, barne- og familieminister, Sp

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) mener at ungdommer på institusjon kan være spesielt sårbare for å utvikle skadelig rusbruk.

Foto: Morten Waagø / NRK

Flere forteller om rus

I en rapport fra barneombudet i 2020 forteller ungdommer på barnevernsinstitusjoner at de har opplevd rus på institusjonen og at det virka som at de kunne gjøre som de ville der.

I sommer skrev Helsetilsynet at de hadde erfart at rusproblemer ikke blir fanga opp av barnevernsinstitusjoner, og at det er en betydelig andel barn som har risiko for å utvikle rusproblemer.

Markus er i dag myndig og har kommet seg ut av rusen og bor ikke lenger på institusjon. Nå ser han fram til et mer normalt liv.

– Hvis jeg ikke hadde havna i barnevernet hadde jeg hatt ei utdanning nå, og sikkert ikke blitt rusmisbruker, sier han.

Les også Markus (17) brente ned barnevernsbygget – et rop om hjelp, mener advokaten

Snap viser hva som skjedde rett før barnevernsbygget på Stjørdal brant ned