Hopp til innhold

Penger på bordet til Ørland og kampfly

8,6 milliarder kroner av forsvarsbudsjettet for 2016 går til F-35-kampfly og den nye flybasen på Ørlandet.

Halvparten av disse rekruttene er jenter

NY FORLEGNING: I tillegg til innkjøp av kampflyet F-35 og forlenget rullebane, foreslår regjeringen å bygge ny mannskapsforlegning på Ørland.

Foto: Ørland hovedflystasjon

Det fremkommer av regjerings forslag til statsbudsjett for 2016.

866 millioner kroner skal brukes til å forlenge rullebanen. Denne skal forlenges fra 2714 meter til 3000 meter, for å bli lang nok til at de nye kampflyene F-35 og til å tilfredsstille NATOs krav. Deler av prosjektet søkes finansiert gjennom NATO.

I tillegg foreslår regjeringen et prosjekt for en ny mannskapsforlegning på Ørland hovedflystasjon. Dagens forlegning er for liten. Den nye bil inneholde 180 nye sengeplasser i seksmannsrom med eget bad til hvert forlegningsrom.

– Regjeringen prioriterer oppfølgingen av kampflyanskaffelsen og kampflybasen på Ørland. Disse utgjør en vesentlig del av bevilgningsøkningene, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Leveres i 2025

Stortinget har allerede vedtatt bestilling av 22 F-35 kampfly for levering i perioden 2015 til 2019. Det legges videre opp til kjøp av ytterligere seks fly, som har planlagt levering i 2020.

Et av Norges nye F-35 kampfly fløy tirsdag for første gang ved Lockheed Martin-fabrikken i Forth Worth, Texas. Ifølge forsvarsministeren var det viktig å få en bekreftelse på at programmet er i rute før Stortinget skal ta stilling til neste runde i anskaffelsen av kampflyene.

​Totalt vil regjeringen øke forsvarsbudsjettet med 9,8 prosent i neste års statsbudsjett.