Påstand om frifinnelse for voldtekt

Statsadvokaten i Trøndelag har lagt ned påstand om at en 16-åring skal frikjennes for å ha voldtatt ei sterkt psykisk utviklingshemma jente. Begrunnelsen er at gutten ikke er strafferettslig tilregnelig, fordi også han er psykisk utviklingshemma.
Hendelsen skjedde i februar, på en avlastningsbolig for barn i Trondheim. Gutten, som var 15 år da hendelsen skjedde, var ikke beboer ved samme institusjon.