NRK Meny

Påstand om frifinnelse for voldtekt

Statsadvokaten i Trøndelag har lagt ned påstand om at en 16-åring skal frikjennes for å ha voldtatt ei sterkt psykisk utviklingshemma jente. Begrunnelsen er at gutten ikke er strafferettslig tilregnelig, fordi også han er psykisk utviklingshemma.
Hendelsen skjedde i februar, på en avlastningsbolig for barn i Trondheim. Gutten, som var 15 år da hendelsen skjedde, var ikke beboer ved samme institusjon.

Video fra Trøndelag

Nord i Trøndelag holder landets største sportsentusiaster til. Sigrid Rohde (54) fra Levanger er en av dem.
Den aller første av mange svært store transporter i forbindelse med vindkraftutbygginga på Fosen skjer i dag.
Blå himmel og fine forhold- vinterferien er i gang i Trøndelag.