Opprørt over at veg mellom Trondheim og Klæbu stenges

Fylkesveg 885 stenger innen kort tid i Amundsdalen på grunn av et større vegprosjekt. Beboer frykter at konsekvensen blir at trafikksikkerheten i Bratsbergvegen blir dårligere.

Amundsdalveien - Fv885

Det skal være et informasjonsmøte om vegprosjektet i Amunddalen ved Klæbu rådhus torsdag.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Hovedformålet med å stenge vegen i Amundsdalen er at det skal bygges vann- og avløpsledninger opp til Klæbu som har et overbelastet avløpsanlegg. I tillegg er også kommunens infiltrasjonsanlegg i Bratsberg overbelastet. Vegen vil være stengt i et drøyt halvår frem til 15. juni når prosjektet etter planen skal være ferdig.

Har ikke fått informasjon

Beboer ved Bratsbergvegen, Stein Berntsen, synes det er flott at det blir bedringer i vann- og avløp. Samtidig er han sterkt kritisk til at Fylkesveg 885 stenger, og sier at verken han eller andre beboere han har pratet med har fått informasjon om prosjektet. Han mener stengingen vil gå på sikkerheten løs i Bratsbergvegen som trolig vil få en trafikkøkning.

Stein Berntsen, beboer ved Brattsbergvegen

- Vi har ikke hørt noen ting, sier Stein Berntsen angående vegprosjektet mellom Trondheim og Klæbu.

Foto: PÅL HAUGBRO / NRK

– Der ferdes både syklister, rulleskiløpere og joggere. I tillegg til oss som må gå langs denne vegen med livet som innsats. At det der skal bli en økning i trafikken er for meg ubeskrivelig, sier en tydelig opprørt Berntsen.

Positive tilbakemeldinger

Prosjektleder Hilde Bellingmo i Trondheim kommune sier derimot at beboerne ønsker at prosjektet skal starte. Hun forteller at de har hatt folkemøter der de har invitert utvalgte beboere som har behov for å få informasjon i forhold til vann- og avløpssituasjonen.

– Vi skal bygge nye avløpsledninger til de som ikke har det i Bratsberg. Det er en del som har dårlig med vann og der vil vi også føre frem vannledninger. Beboerne som vi har hatt møte med angående det har jo sittet og ventet på dette prosjektet lenge, sier Bellingmo.

Vil ikke stengingen føre til trafikkfarlige situasjoner i Bratsbergvegen?

– Vi håper jo selvsagt at folk lytter til omkjøringsanbefalinger fra oss og at de som kan kjører Fylkesveg 704, slik at det ikke blir en spesielt stor økning i trafikken. Skulle det oppstå en voldsom økning så må vi vurdere situasjonen på nytt, sier Bellingmo.

Har forståelse for ulempen det medfører

Heller ikke Maren Blomset Malvik, som er prosjektleder for vann- og avløp i Klæbu kommune, har fått negative tilbakemeldinger. Men hun har forståelse for ulempen stengingen av vegen i Amundsdalen fører til for beboerne rundt Bratsbergvegen.

– Det er ingen som synes at det er noe særlig at det blir omkjøringer og at det tar lengre tid til jobb og levering i barnehage. Det er ulemper for folk, og det har vi forståelse for, sier Blomset Malvik.

Vegstengingen fører også til endringer for AtB sine busser som vil kjøre en alternativ trasé mellom Eklesbakken, Bratsberg og Leiråkervegen.

Alternativ trasé for AtB sine busser

Alternativ trasé for AtB sine busser.

Foto: ATB.NO

Torsdag 5.januar klokken 18 inviterer Klæbu kommune til informasjonsmøte angående vegarbeidprosjektene i rådhuset.