Olav Fykse Tveit

Olav Fykse Tveit (47) var prestebarn og vokste derfor opp på flere forskjellige steder.

Olav Fykse Tveit
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Hør intervju med Olav Fykse Tveit

Ett av dem var Åfjord, hvor han bodde fra han var åtte til han var 14 år. Tveit har vært prest i Haram i Møre og Romsdal, han har doktorgrad i teologi og er i dag generalsekretær for Mellomkirkelig råd.

Hvem er du?

Jeg er generalsekretær for Mellomkirkelig råd, og har ansvar for at Den norske kirke møter andre kirker og andre troende på en god måte. Ellers er jeg en 47 år gammel mann som har familie og tre barn, og som er glad i livet.

Hva er det viktigste i livet ditt?

Kjærligheten! Det at jeg tror at Gud elsker meg, og jeg opplever at mennesker elsker meg.

Hva gjør du når du ikke jobber?

Jeg vil gjerne komme meg ut i naturen, være på hytta, rusle en tur eller gå på ski. Jeg liker godt å slappe av sammen med familie og venner. Og så er jeg glad i kulturelle opplevelser; å lese, se på film og teater og slike ting.

Hva er det ved jobben du har i dag som du liker best?

Jeg møter veldig mange ulike mennesker, i kirkelandskapet i Norge og i utlandet. Jeg møter mange mennesker som har en annen tro. Å møte folk som er forskjellig og har ulik bakgrunn, gir veldig mye tilbake til meg

Hva vil gjøre deg til en god biskop i Nidaros?

Jeg er ydmyk overfor dette spørsmålet. For det første tror jeg at jeg er en person som er glad i kirka og glad i mennesker. Det at jeg har jobba med internasjonalt og økumenisk arbeid, gjør at jeg kan bidra til at det felleskirkelige arbeidet kan vokse, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Dersom du skulle bli biskop; hva vil være det viktigste å ta fatt i?

Jeg må først lære menighetene og bispedømmet å kjenne, slik at jeg kan forstå bedre hva slags rolle jeg har og hva slags nytte andre kan ha av meg i Trøndelag.

Hva forbinder du først og fremst med Trøndelag og trøndere?

At det er veldig trivelige folk. Og så ser jeg at trøndere får til ting, både i kultur, idrett og politikk, og ikke minst innenfor vitenskap og næringsliv.

Hva vil du gjøre for at flere trøndere kan føle at kirka og gudstjenesten er relevant for dem?

Vi som jobber i kirka må ta den enkelte på alvor. Og den enkelte må få lov til å være seg sjøl når en kommer til oss. Kirka må skape en forventning om at her møter man et fellesskap og man møter Gud. Jeg tror at trønderne er glad i det som er ekte, det må også kirka i Trøndelag være.

Hva er den viktigste enkeltsaken for kirka i tida som kommer?

En av de viktigste er iallfall hvordan kirka skal finne sin rolle i forhold til folket, samfunnet og staten.

Hva mener du om forholdet mellom stat og kirke i framtida?

Jeg ønsker ikke den statskirka vi har i dag, den hører fortida til. Det viktigset er at kirka er til for folket. Den norske kirka er tross alt 81 prosent av den norske befolkninga. Derfor må det være et riktig og et godt forhold mellom kirka og staten.

Hvordan kan kirka i Trøndelag bidra i arbeidet med å få et bedre miljø?

Da kommer det an på hvordan hver enkelt av oss har lyst til å bidra, i forhold til forbruk, dagligliv, hvordan vi reiser, varmer opp boligen og så videre. Så må kirka si fra til de som har ansvar, i politikk og næringsliv. Vi må bidra til en folkebevegelse for å ta vare på klimaet.

Hva gjør du sjøl for å skape et bedre miljø?

Jeg prøver å være ansvarlig i mitt forbruk, hvordan jeg reiser og bruker energi. Så prøver jeg å være med på å formidle disse holdningene i de omgivelsene jeg er, at dette må vi være oppmerksomme på.

Hvor står du i kirkas homofilidebatt?

Jeg er kommet til at homofile mennesker er en viktig del av kirka sitt fellesskap. Det er ikke noe moralsk galt ved at homofile mennesker finner sammen i et kjærlighetsforhold, tvert i mot. Derfor synes jeg at kirka skal formidle at det er viktig og godt for alle mennesker å finne noen å leve sammen med, enten det er heterofilt eller homofilt.

Vil du akseptere homofilt samboende i vigsla stillinger?

Ja, jeg er åpen for at det er mulig. For det er ikke noe moralsk klanderverdig med å være homofilt samboende. Men når en person skal være i en vigsla stilling, så er det viktig at vedkommende har tillit der han skal være, og at han vil fungere i menigheten.