Økt veisalting gir rustne biler

I fjor det ble kjørt ut 15 000 tonn salt på de trønderske veiene. Det vises på bilene.

Jan Ove Aas ved Trondheim NAF senter

Jan Ove Aas ved Trondheim NAF teststasjon undersøker om bilens bremser har rustskader av salt.

Foto: Morten Karlsen / NRK

Det saltes mer enn noen gang på trønderske veier. 15000 tonn blir nesten 80 kilo for hver trøndersk bil i løpet av et år.

Jan Ove Aas ved NAF teststasjon i Trondheim er blitt vant til biler som er røde av rust under.

- Vi ser mye rust i bremser som ruster og setter seg fast, med den konsekvens at bremsene legger seg på til slutt og ødelegger kaliber og bremseskiver.

Bare i Trondheim ble det kjørt ut 5000 tonn med salt i fjor. Det er 40 prosent mer enn vinteren før. Samtidig øker antallet biler med alvorlige rustskader.

- Det er betydelig mer enn det var før. Jeg har vært her i 12 år, og det har blitt verre. Årsaken er saltinga som har økt de siste årene.

Rustskader på nesten nye biler

Stadig oftere får verkstedene inn selv nyere biler med rustskader så store at det går på sikkerheten løs.

- Vi har sett biler som bare er fire-fem år gamle som har fått gravrust, det vil si at rusten har gravd seg godt inn i stålet. Da er vi ved et punkt hvor man må vurdere om det er verdt å gjøre noe, og med så nye biler er det ille, forteller Jørgen Pettersen ved Trondheim antirustsenter.

Tydelige spor av veisalt på bil

Tydelige spor av veisalt på bilen

Foto: Morten Karlsen / NRK

- Det er galskap

Lars Erik Bønå, tidligere Sintef-forsker og ansatt i Vegdirektoratet, nå dekkforhandler og med i aksjonen "stopp veisaltinga", blir provosert av hvor mye salt som brukes på veiene.

- Det er galskap. Vi så det i Trondheim i dag, da var det salta der det absolutt ikke var nødvendig fordi det var nysnø og kuldegrader. Da blir det glattere og farligere med saltslaps under nysnøen.

Han er lei av det han ser på som unødvendig salting, men innrømmer at det trengs i enkelte tilfeller for å øke trafikksikkerheten.

- Når det er meldt mildvær og regn som raskt kan fryse på, kan det være riktig å salte.

Har som mål å redusere saltbruken

Åge Sivertsen er prosjektleder i "Salt smart" i Statens Vegvesen. De vil redusere saltbruken fordi det forurenser miljøet. Jobben deres er spesielt å begrense saltingen i nærheten av drikkevannskilder, og å finne måter å bedre føret på veiene uten å bruke kjemikalier.

- At saltingen har økt kan skyldes klimaet, og at trafikken har økt.

- Grunnen til at vi bruker salt er at det er spesielt godt egnet på tynne ishinner og rim, for å få et godt feste for bilene. Akkurat på det føret er det åpnet for å salte, sier Sivertsen.