Hopp til innhold

– Dette er uten tvil en seier for oss

Fylkesmannen krever nå at flere boliger skal få tilbud om støyreduserende tiltak i Ørland. Dette betyr at nesten dobbelt så mange som først antatt, får hjelp.

Norset gård er bare 200 meter fra kampflybasen og 350 meter fra rullebanen.

Norset gård er bare 200 meter fra kampflybasen og 350 meter fra rullebanen.

Foto: privat

Ordfører i Ørland (Sp), Hallgeir Grøntvedt

Ordfører i Ørland (Sp), Hallgeir Grøntvedt, er fornøyd med fylkesmannens nye tiltak.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Grunnen til at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har innvolvert seg, er utbyggingen av den nye kampflybasen i Ørland kommune.

Forsvarsbygg har tidligere lagt til grunn at maks støynivå skal være på 105 desibel, men fylkesmannen mener at maksgrensa kun bør være på 100.

– Det er bra. Når man har med Forsvaret å gjøre, så får man vite veldig lite, men nå er vi glade for at fylkesmannen er involvert, sier et av de berørte parene, Unni og Helge Grande, til NRK.

Ny maksgrense

Den nye maksgrensa vil føre til at langt flere får tilbud om innløsning av sine hus. Fra før hadde 113 tilbudet, nå vil dette tallet stige til 185 hus. I tillegg vil et hundretalls hus få tilbud om støyreduserende tiltak.

Dette er noe lederen i støygruppen på Ørlandet er fornøyd med.

– Dette støtter det kravet vi har hatt hele tiden, så nå er vi fornøyd, sier Hans Kristian Norset.

– Nå blir det mange glade ørlendinger

Også ordføreren er glad for at flere nå får hjelp.

– Jeg synes dette er greit. Vi må forholde oss til fylkesmannens innspill, sier han. Det blir flere som får hjelp til å støyisolere husene sine, og det er fint, sier Hallgeir Grønntvedt.

Norset mener fylkesmannen har tatt mer hensyn til beboerne i sitt krav til de nye støygrensene.

– Fylkesmannen sier at man nå skal ta hensyn til et større område enn fra før. Dette er en seier for oss. Nå tror jeg det blir mange glade folk på Ørlandet, sier han.

Ørland flystasjon

Forsvarsbygg har tidligere lagt til grunn at maks støynivå skal være på 105 desibel, men fylkesmannen mener at maksgrensa kun bør være på 100.

Foto: Linda Bjørgan / NRK