NRK Meny
Normal

Ny kartlegging av ras i Trøndelag

NVE skal kartlegge de mest rasfarlige stedene. 17 trønderske kommuner er prioritert.

Ras i Namsos

Store leirmasser raste ut i Kattmarka i Namsos i mars 2009

Foto: Lars Erik Skjærseth

For første gang har NVE laget en samlet plan for områder som bør kartlegges grundigere for å avdekke skredfare.

– Grundig kartlegging av skredfare i Norge er avgjørende for å sikre liv og eiendom, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Denne planene skal være grunnlaget for hvilke steder som skal prioriteres i framtida og den omfatter kvikkleire, jord- og snøskred og steinsprang.

Prioritert liste

I Nord-Trøndelag har NVE prioritert kvikkleireundersøkelser i Snåsa i området Grana – Jørstadelva. Som andreprioritet i nord, vil de undersøke strandområder i Namsos. På prioriteringslista står også Foldereid, Nord Flatanger, Jøa og Kolvereid.

I Sør-Trøndelag skal kvikkleira i området rundt tettbebyggelsen på Kyrksæterøra i Hemne prioriteres. Videre kommer områder på Hølonda, i Vinjeøra, i Snillfjord, på Løkken, i Orkanger, Osen, Roan og Åfjord.

Andre typer skred

Også utsatte områder for jordskred, snøskred og steinsprang er kartlagt, og her er Midtre Gauldal og Oppdal prioritert.

Hele planen ligger her.

Planen er utarbeidet av NVE i samarbeid med NGU, med innspill fra 330 kommuner, sju fylkeskommuner og alle landets fylkesmenn.