NVE avslår søknader

NVE avslår søknadene om tillatelse til å bygge Steinåa, Bjørelva, Litlflåttådalselva og Flåttådalselva kraftverk i Namsskogan kommune i Nord-Trøndelag. Flåttådalselva kraftverk er avslått på grunn av negative konsekvenser for namsblanken. Søknaden om å få byggje Bjørelva kraftverk er avslått på grunn av negative konsekvenser for reindrift i til dels urørt terreng.