NTNU kåret til best i Norge

NTNU er det beste av alle de norske universitetene og høgskolene som er med i en ny internasjonal sammenligning.

NTNU

NTNU i Trondheim gjør det best i Norge på en internasjonal kåring.

Foto: NTNU

Den internasjonale sammenligningen er gjennomført av U-Multirank, og Trondheim kommer best ut av de 13 norske universitetene og høgskolene som er med. Tett bak kommer Norges idrettshøgskole og Universitetet i Oslo.

Til sammen 1200 universiteter verden over er med i målingen.

– En viktig kåring

Gunnar Bovim

NTNU-rektor Gunnar Bovim.

Foto: Åge Hojem / NTNU

Resultatene av årets rangering er så ferske at rektoren ikke har fått satt seg grundig inn i resultatene enda, men sier det ligger god læring der.

– Vi liker at noen kikker oss litt i kortene og peker på forbedringsområder som vi bør jobbe med, understreker Bovim.

Bovim mener denne rangeringen er spesielt viktig og at den skiller seg ut fra lignende kåringer fordi den er grundigere.

– Denne kåringen her er først og fremst laget for å sammenligne ulike institusjoner med seg selv over tid. Vi er generelt kritisk til sammeligninger fordi de ofte fungerer som en ren rangering, forteller Bovim.

Skal ikke være en rangering

Resultatene er dels basert på data som institusjonene selv rapporterte inn høsten 2014, dels på studentevalueringer som også ble gjennomført i høstsemesteret 2014 og dels på data fra internasjonale bibliometriske og patentdatabaser som U-Multirank henter ut direkte.

Prosjektet er finansiert av EU. De som står bak sier at målet ikke er å rangere institusjonene, men heller at kåringen kan brukes som et verktøy.

Dette får støtte av Bovim.

– Vi er spesielt nysgjerrig i å finne ut hvordan studenttilbudet vårt er, og ikke minst om studentene klarer å gjennomføre på normert tid, sier han.

NTNU får toppkarakteren A både på vitenskapelig publisering og ekstern finansiering av forskning, og også blant annet på sampublisering med industrielle partnere. Dette bidrar til at NTNU havner på 79. plass i Europa. Universitetet i Oslo ligger på 94. plass ifølge khrono.no.