NTE risikerer gebyr på minst 50.000

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk erkjenner i en redegjørelse til Norges vassdrags- og energidirektorat at de har brutt konsesjonsvilkårene i Stjørdalselva i vinter. Nå risikerer selskapet et gebyr.

Stjørdalselva

Stjørdalselva renner gjennom Meråker og Stjørdal kommuner og er ei av de beste lakseelvene i Midt-Norge. Vassdraget er også regulert.

Foto: Per Ole Hagen

– Selskapet erkjenner at de har brutt konsesjonsvilkårene om minstevannføring i Stjørdalsvassdraget, det er uomtvistelig, sier Jan Henning L'Abée-Lund, fungerende seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Vannstanden i Stjørdalselva blir kartlagt

Forholdene i Stjørdalselva ble undersøkt i midten av april.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Politianmeldt

Naturvernforbundet, Norske lakseelver, Nord-Trøndelag jeger- og fiskerforening og Stjørdal jeger- og fiskserforening har anmeldt Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) til politiet.

Organisasjonene mener at kraftselskapet har tappet så mye vann fra magasinene for kraftverkene i Meråker, at både fisk og rogn i vassdraget var i stor fare.

Også elveeierne i Stjørdalvassdraget har reagert kraftig på den lave vannstanden i elva

– Alvorlig å bryte konsesjonsvilkår

NVE sier de vil finne ut hva politiet gjør, et selskap kan nemlig ikke straffes to ganger.

– Hvis politiet velger å forfølge saken, gjør ikke NVE noe mer utav det, sier L'Abée-Lund.

Politiet har ennå ikke avgjort hvordan de vil forfølge saken videre.

– Å bryte konsesjonsvilkår er alvorlig, det er en grunn til at man har vilkår om minstevannsføring, og høyeste og laveste regulerte vannstand. Det er en av tiltakshavers plikter å oppfylle de kravene.

Minstesats: 50.000 kroner

Det minste gebyret NVE kan gi er på 50.000 kroner.

– Minstegebyrstørrelsen på 50 tror jeg ikke vil være aktuelt, men utover det vil jeg ikke si noe, sier Henning L'Abée-Lund.

Han tror det kommer en avgjørelse utpå sommeren.

– Veldig alvorlig sak

– NTE ser veldig alvorlig på denne saken. Vi tar til etterretning at NVE vurderer å ilegge et gebyr. Det sier Kenneth Brandsås, administrerende direktør i NTE Energi til NRK.

Han sier selskapet gjør flere ting for å hindre at noe lignende skjer igjen.

– Vi har hatt det miste tilsiget i Meråker på over 80 år, dette har ikke modellene våre klart å fange opp. Vi er i ferd med å kvalitetssikre modellene så dette ikke skal skje igjen. I tillegg har vi iverksatt en gransking for å komme til bunns i saken og for å kunne lære av den.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.