Norge har lyktes i MRSA-bekjemping

En ny studie viser at Norge er hittil det eneste landet som har lyktes med å bekjempe den multiresistente LA-MRSA-bakterien i svinebesetninger. Norge har lyktes på grunn av båndlegging av gårder og sanering av svinebesetninger. Det skriver Nationen.