Hopp til innhold

Norfrakalk bygger ny silo til ti millioner

Etter at en silo kollapset i fjor høst, satser Norfrakalk AS i Verdal friskt og bygger ny stor silo til ti millioner kroner.

Norfrakalk, Verdal

Ny stor silo vil stå klar hos Norfrakalk i Verdal i løpet av november.

Foto: Borgar Sagbakken / NRK

Etter flere måneder med forhandlinger har Norfrakalk å bygge en ny silo tilsvarende den som kollapset i fjor.

– Selskapet har inngått kontrakt med Lafopa Industrier i Verdal, og siloen skal kunne romme 5000 tonn brentkalk, forteller daglig leder i Norfrakalk, Glenn Håkon Bekkeli.

Glenn Bekkeli

Daglig leder i Norfrakalk, Glenn Håkon Bekkeli ser frem til å ha en tredje silo på plass.

Foto: Randi Wilsgård / NRK

Kalkbedriften i Verdal trenger å få en ny silo på plass. Etterspørselen etter brentkalk er stor, og de ønsker å få en ny silo på plass ved industriområdet på Verdalsøra så raskt som mulig.

–Vi er veldig glad for å ha fått på plass en avtale med en annen bedrift på Verdalsøra, sier Bekkeli.

– Viktig for oss

Byggforsk skal verifisere at konstruksjonen er trygg og sikker.

– Å få denne kontrakten på plass så raskt har vært svært viktig for oss, da kundene våre ønsker å få leveransene de har bestilt fortløpende. Nå må vi frakte det i mindre mengder så raskt kalken er klar, for å kunne komme kundene våre i møte. Det er både tidkrevende og gir oss økte kostnader, sier Bekkeli.

Varslet søksmål

Kalksiloen som kollapset er revet, og selskapet har varslet erstatningskrav.

– Kravet er fortsatt ikke klart, men vi har advokater i flere land som jobber med saken, sier Bekkeli.

Det er slått fast, blant annet i en Sintef rapport, at siloen de mistet hadde en konstruksjonsfeil. De to siloene som er identisk med den som kollapset og som fortsatt er i drift, er utbedret og sikret.

Det var det svenske firmaet Kellve Bulkteknik som i sin tid leverte siloene, men det selskapet gikk konkurs for noen år siden.

– Det var Rambøll som beregnet og godkjente konstruksjonen, så erstatningskrav kan bli reist mot dem, sier Bekkeli.

Siloen som nå skal bygges har bedre sikring, og Bekkeli ser frem til igjen å ha mulighet for å lagre brentkalk i tre store siloer. Selskapet har inngått kontrakter om levering av brentkalk til kunder i Sverige og Nederland, og vil gjerne øke lagerkapasiteten så fort som mulig.

Skip i stedet for tog

Togtransporten som tidligere fraktet kalken fra Verdal til Sverige er erstattet med skip. Skadene på Meråkerbanen gjorde at kalken ble fraktet med tog helt til Kongsvinger, før den fortsatte østover til Sverige.

– Dette ble for tungvint og kostbart, så derfor går nå all kalk fra oss med båter til kundene i Sverige og Nederland, sier daglig leder i Norfrakalk, Glenn Håkon Bekkeli.

Han ser frem til at Meråkerbanen blir utbedret, så tog igjen kan bli et reelt alternativ.