Tapte 30 millioner på silokollaps

Franzefoss-bedriften Norfrakalk på Verdalsøra tapte 30 millioner kroner på den dramatiske silokollapsen i fjor. Nå starter bygginga av ny.

Norfrakalk, Verdal

Den ødelagte kalksiloen som nå blir fjerna, ses her bakerst på dette bildet.

Foto: Borgar Sagbakken / NRK

Det meste av tapet på 30 millioner stammer fra vrakinga av den ødelagte siloen, rivinga av havaristen. Bygging av ny skal skje denne vinteren, også prislappen på den nye blir betydelig. Det sier daglig leder Glenn Bekkeli ved Norfrakalk til NRK Trøndelag.

De reine produksjonsmessige tapa blei av mindre størrelse, om en ser det opp mot hva det har koste Norfrakalk å erstatte den havarerte enheten. Arbeidet er på langt nær over.

Fortsatt stans i rivinga

Silorivinga blei nemlig stansa i november, etter ei arbeidsulykke, og har fortsatt ikke kommet i gang igjen. Man har lett etter høvelige metoder å foreta rivinga på, med mer bruk av maskinelt arbeid.

Dette arbeidet drives av firmaet Decom som har kjøpt den delvis ødelagte siloen som rivningsobjekt og skrapmetall, og har tatt alt arbeidet med å demontere og flytte den.

Demontering 26. og 27. januar

Selve prosessen med dette har vist seg vanskeligere enn først antatt, sier Bekkeli. Valget har nå til slutt blitt at siloen skal demonteres i to store løft, den 26. og 27. januar.

Forhåpentligvis vil dette da gå bra, ved hjelp av tyngre kraner enn hva som i starten var planlagt å bruke.

Norfrakalk følger denne prosessen nært, ettersom de eier grunnen den ødelagte siloen står på og naturligvis føler et ansvar for det som skjer.

Ny kalksilo klar til sommeren

Bedriften står nå også framfor arbeidet med å føre opp en ny kalksilo. Anbudene på dette har kommet inn og bedriften er i en fase der de står foran valg av entreprenør. Planen er at den nye siloen skal være under bygging utpå seinvinteren og stå ferdig til sommeren.

Glenn Bekkeli

Daglig leder ved Norfrakalk, Glenn Bekkeli.

Foto: Randi Wilsgård / NRK

Dermed ser det ut til at silokollapsen som kunne fått dramatiske helsekonsekvenser for en rekke mennesker på Verdalsøra, om utfallet hadde blitt verst tenkelig, nå får en slags lykkelig ende.

Månedlig sendes det ut et par skipslaster brentkalk fra virksomheten på Øra til papirindustrien i både Finland, Sverige og Holland, over Verdal havn. Rundt 8500 tonn brentkalk går med hver større båt, og verdien av en enkelt transport blir dermed fort over 10 millioner kroner for dette halvfabrikatet som produseres av kalken i Tromsdalen, for bruk i emballasje- og papirproduksjon rundt om i Europa.