NRK Meny
Normal

Nødåpner nytt sykehjem

Trondheim kommune nødåpner det splitter nye Dragvoll helse- og velferdssenter for å ta imot evakuerte beboere fra Ranheim.

Evakuering brann Ranheim

Beboerne ved Ranheim helse- og velferdssenter evakueres på grunn av storbrannen ved Peterson packaging.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Omtrent 60 pasienter fraktes til Dragvoll. Ansatte som egentlig skulle starte på jobb ved det nye senteret på mandag har møtt opp på jobb.

Også familie og venner trår til sammen med de ansatte ved Ranheim helse- og velferdssenter, forteller enhetsleder på Dragvoll, Karine Lee Blomstrøm.

– Jeg synes vi har det meste under kontroll. De ansatte har gjort en god jobb. Beredskapsplanen har absolutt fungert bra, sier Blomstrøm.

På fornavn med de evakuerte

Eldre fraktes bort fra busser i rullestol og med god hjelp og støtte fra pleiere når NRK er på besøk. Inne i bygget jobbes det med mat og drikke. Enhetslederen viser seg å være på fornavn med både pasienter og ansatte.

– Jeg har vært leder selv på Ranheim helse- og velferdssenter, så jeg kjenner godt både til ansatte og pasienter som er der nede. Det var fint å få dem på besøk, men kanskje ikke på denne måten her, sier hun.

Føre var-evakuering

Trondheim kommune besluttet tidlig å evakuere de svakeste for å være føre var.

– Dersom det kommer et generelt evakueringsvarsel fra politiet for hele området, vil det bli for kaotisk hvis alle skal flyttes på en gang, sier enhetsleder ved Ranheim helse- og velferdssenter, Siri Martinussen.

Ved 15-tiden ble det klart at Trøndelag brann- og redningstjeneste hadde kontroll på brannen og at en videre evakuering ikke er aktuelt.

Siri Martinussen, enhetsleder Ranheim

Siri Martinussen er enhetsleder ved Ranheim helse- og velferdssenter.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Hotellene er fulle

Normalt sett evakueres personer i Trondheim til hoteller i byen ved store hendelser. Nå er hotellene fulle på grunn av oppdrettsmessen Aqua-Nor. Heldigvis hadde man kommet langt med Dragvoll helse- og velferdssenter, som skulle åpne om to uker.

– Ranheim har fraktet hit det som trengs av medisiner. Annet utstyr har vi her på Dragvoll, sier Blomstrøm.

Hun forteller at de også måtte sende folk på butikkene i nærområdet for å handle mat.

– Det eneste som ikke er på plass er pasientsignalet, men nå er vi mange ansatte her, legger hun til.

SE VIDEO: Her evakueres eldre og pleietrengende

Her evakueres syke og pleietrengende fra sykehjem på Ranheim

Sykehjem evakueres på Ranheim

De eldre takler det godt

Til tross for evakuering og nye omgivelser ser pasientene ut til å klare seg bra.

– Jeg synes de har taklet det godt. De ansatte har vært rolige. Det har vært noen pasienter som selvfølgelig har vært bekymret og det er noen pasienter som ikke forstår helt hva som skjer, men jeg synes de ansatte har greid å takle situasjonen godt og roet dem ned, sier Blomstrøm.

Ikke kontroll på brannen

Det var i formiddag det begynte å brenne kraftig ved papirlageret for returpapir ved Peterson packaging på Ranheim. Politiet har vært klare til å evakuere alle i en raduis på en kilometer rundt fabrikken på grunn av eksplosjonsfare.

– Dette er en stor og uavklart brann. Vi er redd for at den skal spre seg, til olje, gass- og propantankene, uttalte Bjørn Rønning som er fagleder ved Trøndelag brann- og redningstjeneste til NRK.no.

Etter flere timers hardt arbeid ble det klart at arbeidet for å skjerme olje-, propan- og gasstankene hadde lyktes.

Har satt krisestab

Tre skoler, flere barnehager og en del bofellesskap stod på kommunens evakueringsplan. I alt 23 enheter var berørt.

– Kommunen har satt krisestab. Det vil si at rådmannen har kalt inn sine ledere og de folka som trengs for å skaffe seg oversikt og iverksatt de tiltak som nå må gjøres, sier kommunikasjonsdirektør i Trondheim kommune, Siv Anniken Røv.

– Alle har nå fått beskjed om å iverksette sine kriseplaner og handle deretter, uttalte Røv før evakueringen startet.

Trondheim kommune har fraktet evakuerte til Leangenhallen i tillegg til Dragvoll helse- og velferdssenter.