Hopp til innhold

Nils sover i denne heisen ved jernbanestasjonen

Flere bostedsløse må finne andre steder å sove etter at Trondheim kommune la ned akuttovernattingstilbudet.

Nils bor i heis i Trondheim

SOVER HER: Bak Nils Nesbø står heisen ved Trondheim sentralstasjon. Det er her han sover.

Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

– Her overlever jeg og sover om natta.

Nils Nesbø viser NRK heisen han sover i. Varmen er slående i det dørene åpner seg.

– Hvordan synes du det er?

– Det er tungt. Vanskelig. Må bare holde liv i seg. Så er dette muligheten man har, da.

Nils bor i denne heisen

Her sover Nils Nesbø, i en heis ved jernbanestasjonen i Trondheim.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Avvist bostedsløse 67 ganger

I april 2020 la Trondheim kommune ned det eneste akuttovernattingstilbudet for bostedsløse menn. Nå finnes det ikke et «drop-in»-tilbud på kveldstid, der bostedsløse kan få ei seng for natten.

– Det er kritisk at det ikke finnes et tilbud til de som trenger det, sier miljøterapeut Stine Sundan ved Boligsosialt ressurssenter i Trondheim (Bybo).

Det er Frelsesarmeen som, på oppdrag for Trondheim kommune, har driftet det tidligere akuttovernattingstilbudet i Hvedingsveita.

I april 2020 ble akuttovernattingsplassene lagt ned og omgjort til midlertidige boliger. Antall senger ble samtidig halvert – fra tolv til seks plasser, forteller daglig leder Kari Aahlberg ved Frelsesarmeens rusomsorg på Hveita.

Siden den gang, har Frelsesarmeen avvist personer 67 ganger fordi det har vært fullt.

Aahlberg sier at dersom de som trenger en plass å bo kontakter de rette instansene, så er det ingen som trenger å bo ut på gata i Trondheim.

Kari Aahlberg

Daglig leder Kari Aahlberg ved Frelsesarmeens rusomsorg i Hveita driftet det tidligere akuttovernattingstilbudet.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Kommunen er pliktig til å gi tilbud

Sundan ved Kirkens Bymisjons tilbud Bybo er klar på at det trengs et akuttovernattingstilbud i Trondheim.

– Det hender at folk kommer i den situasjonen at de ikke har noe å gå til kommende natt. Kommunen er pliktig til å gi et tilbud til de som ikke klarer å finne det kommende natt.

Ifølge Sundan har det blitt skrevet avvik på at kommunen ikke klarer å oppfylle rettigheten til alle som trenger det. Hun peker samtidig på at antall bostedsløse har gått ned i Trondheim, og at det er flere som får kommunal bolig nå enn tidligere.

– Men dette er et komplekst felt, hvor vi ser at det ikke alltid er mulig å sikre at ingen står uten tilbud kommende natt. Da er «Krisa» (akuttovernattingstilbudet i Hvedingsveita, journ.anm.) det absolutt siste vi har og det er det fortsatt behov for.

Les også Liv stoppa opp for å hjelpe rusa mann: Vegra seg for å ringe etter ambulanse

Liv Breivik.

– Ikke verdig

Sundan peker videre på at det er tabubelagt å være bostedsløs. Hun sier at både bostedsløse og pårørende sliter seg ut.

– Det er også krevende for oss å stå i de relasjonene over tid, når det ikke finnes løsninger for folk. Å si ha det til folk på trappa, og du vet at de ikke har en plass å gå kommende natt, gjerne personer i sårbare situasjoner, er ikke verdig.

– Hvor gjør de av seg?

– Vi vet at det er folk som ruser seg og går og går hele natta. Folk bytter tjenester for å få lov til å være hos andre. Det er folk som kanskje omgås personer de gjerne ikke vil være i kontakt med, men som føler at de ikke har noe annet valg.

Sundan får støtte av avdelingsleder Trond Høili for Jarleveien 10, under Enhet for rustjenester i Trondheim kommune.

– Hva frykter dere?

– Hvis det er en kald og guffen årstid, frykter vi helseskader og i verste fall at det kan gå med noen. I verste fall kan det stå mellom liv og død. Å ha en plass å bo er viktig for å ivareta helsa til folk, sier Høili.

Stine Sundan

Miljøterapeut Stine Sundan ved Bybo mener Trondheim kommune bør ha et akuttovernattingstilbud for bostedsløse menn.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Kommunalsjef: – Endret etter tilsyn

Kommunalsjef for velferd, Karin Erland, sier til NRK at Statsforvalteren ikke vil at kommunen skal ha et slikt akuttovernattingstilbud.

– Fordi det er et for dårlig tilbud. At folk må ut på dagtid, anser verken vi eller noen andre som et verdig og godt tilbud for de som er nødt til å bruke det. Så vi ønsker at folk skal ha et midlertidig botilbud, frem til vi finner en varig og god løsning, sier hun.

– Har Statsforvalteren sagt at kommunen ikke kan ha et akuttovernattingstilbud?

– Statsforvalteren har sagt at det akuttovernattingstilbudet vi hadde ikke kunne godkjennes som et midlertidig botilbud, sier Erland.

Hun sier videre at kommunen endret plassene ved Hveita etter et tilsyn fra Statsforvalteren i Trøndelag.

– Da er det slik at vi ikke har lov til å ha slik type overnattingsplasser der folk må ut på dagtid. Vi er pålagt å ha et midlertidig botilbud, som alle kommuner har, som skal være tilgjengelig for den gruppa som ikke klarer å finne seg overnatting.

I tillegg har kommunen to akuttplasser i Hveita, ifølge Erland.

– Vi har noen få som ikke klarer å nyttiggjøre seg kommunal bolig eller andre typer botilbud vi har. Da har vi kriseplasser i tillegg. Det er legevakt og politi som bruker de to kriseplassene, i samarbeid med oss.

Les også Tom (54) har brukt 560 timer av fritiden bak ambulanserattet

Frivillig ambulansesjåfør Tom Natland Fagerhaug ved Trondheim Røde Kors.

Folk skal ikke sove i heis

Seksjonsleder Hanne Reitan Øksnes ved Statsforvalteren i Trøndelag sier til NRK at de ved et tilsyn i 2017 avdekte at kommunen benyttet tilbud som ikke oppfylte kravene. Det ble derfor konkludert med lovbrudd.

– For at midlertidig botilbud skal være forsvarlig etter lov og rundskriv så må rommet som brukeren skal disponere blant annet være tilgjengelig store deler av døgnet. Gjennom tilsynet så vi at Trondheim kommune ikke alltid tilbød det.

– At folk må sove i en heis ved jernbanen når de rettmessig har krav på et forsvarlig midlertidig botilbud er uholdbart, sier Øksnes.

– Får natta til å gå

– Hvor lenge har du sovet her?

– Det har blitt noen døgn, ja. Dessverre.

Nils Nesbø viser oss hvordan han rigger seg til inne i heisen når natta kommer.

– Jeg legger meg bare ned på gulvet inne i varmen her, og får natta til å gå.

Nils bor i heisen i Trondheim

Nils Nesbø holder varmen inne i heisen.

Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK