Nesten 400 asylsøkere til Steinkjer

Over 380 asylmottakene vil innen få dager være kommet til Steinkjer. Seint i kveld kommer 155 av dem til akuttmottak på Steinkjersannan hotell.

Folkemøte Steinkjer

Rundt 140 mennesker møtte fram på folkemøtet om asylsøkere i Steinkjer rådhus mandag kveld.

Foto: Lillian Høisæther

Mandag kveld var det åpent folkemøte i Rådhuset der rundt 140 var møtt fram for å mer informasjon om situasjonen.

Dempe uro

– Det var behov for å informere, både om etablering og drift av mottakene, hvordan innbyggerne blir berørt og hvor mottakene skal være, sier kontorsjef Kari Aarnes i Steinkjer kommune.

– Ikke minst var det behov for å dempe den smule uro vi har opplevd etter det ble gått ut med ei liste over mulige mottakssteder for en stund siden. Og det tror jeg vi greide, nå var det de konkrete mottaksplassene som er planlagt vi informerte om, sier Aarnes.

Mottak Steinkjer

Steinkjer planlegger å ta imot mange asylsøkere den nærmeste tiden.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Nesten 400

Oversikten kommunen presenterer er denne:

* Inntil 9 plasser for barn under 15 år på Bakkan, driftet av Bufetat. Her er det så langt kommet 6.

* Akuttmottak på Steinkjersannan hotell med inntil 155 plasser. Direkteavtale mellom UDI og hotellet. Her kommer alle seint i kveld – de er overført fra annet sted i landet.

* Inntil 40 plasser for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år på den tidligere barnevernsinstitusjonen Fergeland, driftet av Hero. Så langt er et kommet 30.

* Inntil 180 plasser på ordinært mottak med base i Gjensidigegården, med innkvartering i ulike boliger rundtom. Driftet av Hero.

– Ta godt imot dem!

Alle mottakene er trolig oppfylt i løpet av november, eller litt ut desember, sier Kari Aarnes.

– Og i tillegg er de største kommunene i Nord-Trøndelag bedt om å ta imot 1000 asylsøkere til, så det kan være behov for å opprette flere mottak for å ta imot anda flere, kanskje før jul, sier kontorsjefen i Steinkjer.

– Vi vil gjerne ta godt imot. Derfor møter vi opp når de kommer til Steinkjersannan hotell i kveld, sier Helga Dis Isfold Sigurdardottir. Hun har via Facebook bedt folk å møte opp – med ei klar oppfordring: "Ta gjerne med fakler – eller bare ditt blideste smil".

Åpen, lys og glad

– Det er positivt å vise at en bryr seg ved å ta godt imot, og like viktig også å ønske dem velkommen i hverdagen – og leve opp til det som Steinkjer har som slagord; å være åpen, lys og glad, sier kontorsjef Kari Aarnes.

– Hadde du inntrykk på folkemøtet av at Steinkjerbyggen er positiv til å ta imot over 380 asylsøkere nå?

– Ja, det var slik jeg opplevde møtet. Samtidig er det nødvendig å føle at det er tilstrekkelig sikkerhet både rundt mottak og rundt oppfølginga av dem som kommer. Det var ett av hovedspørsmålene i dag nettopp dette med sikkerheten, og både politi og brann, UDI, Hero og kommunen sjøl sa en god del om det, avslutter Kari Aarnes.