Nektes erstatning

Mange bønder nektes erstatning for tap av fôr-avling i Nord-Trøndelag.

Rundballer
Foto: Kathrine Hårstad

Ugunstige værforhold har ført til at bøndene nå står uten fôr.

Lorents Arild Ramberg fra Sparbu er blant gårdbrukerne som ikke synes avslaget fra statens landbruksavdeling var enkelt å forstå.

- Det er den første gangen jeg søker. Så jeg forstår ikke hva slags regnskap de har fulgt. Jeg skulle hatt en rådgiver til å hjelpe meg med å forstå det skjemaet der.

Ramberg mistet halvparten av avlinga i fjor. Dermed mente han seg naturlig nok berettiget til en viss erstatning. Men det fikk han ikke.

Kompliserte skjemaer

Fylkesagronom i Nord-Trøndelag, Eva Pauline Hedagart, behandler nå søknader på løpende bånd. Sesongen i fjor ble klimatisk en av de verste på 20 år. Hun mener reglene for erstatning er greie, men tror at selve søknadsskjemaet kan virke komplisert.

- Skjemaene er vanskeligere enn regelverket. Det er veldig mange opplysninger som skal til for at vi skal kunne klare å regne ut gjennomsnittlig avling.

Hedegart forsikrer at søknadene behandles omhyggelig og korrekt.

- Vi gjør så godt vi kan for å rette opp feilene vi finner. Jeg tror ikke jeg overdriver når jeg sier at vi må ringe minst en gang per søknad vi får.

Trenger fôr raskt

Bonde Lorents Arild Ramberg fra Sparbu fikk kommunen til å fylle ut søknadsskjemaet. Nå ser han at gode råd begynner å bli dyre.

- Vi er omtrent fôrløse nå. Vi er nødt til å kjøpe dyrt kraftfôr, og snart må vi låne penger for å kaffe fôr til dyra våre, sier Ramberg.