Nekter å gi opp Rock City

Rådmannen i Namsos vil sette Rock City på sparebluss. – Se heller på mulighetene, mener daglig leder Åsmund Prytz.

Rock City

Rock City kan bli stående tomt hvis rådmannen får det som han vil.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Åsmund Prytz

Rådmannen i Namsos vil ikke ha noen fast ansatte i Rock City. Daglig leder, Åsmund Prytz, tror fortsatt det er mulig å drive senteret.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

I dag møtes formannskapet i Namsos for å snakke mer om framtiden til Rock City i Namsos. Et av forslagene som har kommet opp fra rådmannen i byen er å drive selskapet på prosjektbasis, og uten faste ansatte.

Men daglig leder Åsmund Prytz mener Stortinget har gitt Namsos-samfunnet en mulighet for videre drift i selskapet.

– Det som står i vedtaket fra Stortinget er at de ber regjeringen se på muligheten for å ta vare på investeringen i Rock City. Jeg mener det er en god mulighet for Namsos-samfunnet for å få det på beina igjen, sier Prytz.

Kan reddes med kreativitet og dyktighet

Etter at regjeringen og Nord-Trøndelag fylkeskommune gjorde et kraftig kutt i finansieringen, har det sett mørkt ut for Rock City.

Men Åsmund Prytz mener Stortingets vedtak i desember gir en åpning for videre drift, og nye oppgaver om man er kreative og dyktige nok i Namsos.

– Jeg tror det er viktig at lokalpolitikerne tar tak i mulighetene Stortinget legger opp til.

Derfor holder den daglige lederen fast i håpet om at Rock City kan holdes åpent.

– Absolutt. Men det er viktig at politikerne og innbyggerne i Namsos ønsker selv å ta vare på muligheten som Stortinget kanskje har gitt oss, sier Prytz.

Frist til 1. juni

Tirsdag skal formannskapet i Namsos diskutere saken. Der vil det bli gjort kjent at Kulturdepartementet nå utfordrer Namsos kommune til å komme med innspill til nytt mandat og alternative nasjonale oppgaver til Rock City.

Departementet vil trolig be om at dette er avklart innen 1. juni. Tidsfristen er satt for å gi Kulturdepartementettid tid til å legge dette inn i statsbudsjettet for 2016.