Nei til Norsk Kylling på Orkanger

Fylkesmannen har satt foten ned for at Norsk Kylling kan etablere seg på Furumoen på Orkanger, og nå må kommunen jobbe raskt og godt for å berge storetableringa. Det skriver Avisa Sør-Trøndelag. Norsk Kylling ønsker å bygge på Furumoen, og for å få til det må Orkdal kommune omregulere areal fra matjord til næringsareal. Det sier Fylkesmannen inntil videre nei til.