NRK Meny
Normal

Nå blir veiene bedre

Veiene i Midt-Norge vil få en kraftig oppgradering i forslaget til statsbudsjettet 2011.

Kø på E6 i Trondheim

Veinettet i Trøndelag trenger sårt vedlikehold. I forslaget til neste års statsbudsjett er det satt av 1, 55 milliarder ti vedlikehold på landsbasis.

Foto: Morten Karlsen / NRK

– Dette er veldig gledelig. Våre faglige anbefalinger er tatt på alvor, og det er vi fornøyde med, sier regionvegsjef Berit Brendskag Lied i Statens vegvesen Region Midt til NRK.

Neste års budsjett vil stoppe forfallet på norske veier, samtidig som det blir rom for å ta igjen noe av etterslepet, ifølge Statens vegvesen.

Kraftig økning fra i fjor

På landsbasis er det satt av 1,9 milliarder kr til drift og 1,55 milliarder kr til vedlikeholdsarbeid på riksvegnettet.

Sammenlignet med 2010-budsjettet er dette en økning på 200 mill. kr til drift og 580 mill.kr til vedlikehold.

– Det betyr at vi endelig kan begynne å ta igjen det store etterslepet vi har på vedlikehold av veinettet. Det gir oss mulighet til å opprettholde en forsvarlig drift, samtidig som vi kan ta igjen forfallet, sier Lied.

Les også: Håper på hubropenger i budsjettet

– Vil få vår del av potten

Regionvegsjefen understreker at midlene ikke er fordelt på de enkelte regionene foreløpig.

– Hele landet sliter med vedlikeholdsproblemer på veinettet, men jeg er sikker på at vi får vår rettmessige del.

Hun vil ikke spekulere i hvor mye Midt-Norge får, men understreker at regionen har svært mange bruer, tuneller og fergeleier, som krever mye vedlikehold.

– Dessuten har vi et stort etterslep på veidekket, så dette er gode nyheter, ikke bare for oss, men for hele samfunnet. Dette betyr tryggere og sikrere veinett totalt sett, sier Lied.

Får også penger til investeringer

Regjeringa legger opp til å bruke 1,542 milliarder kr til investeringer på riksvegnettet i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal i 2011, skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.

Dette er 225 mill. kroner mer enn statsbudsjettet for 2010. I tillegg kommer ekstern finansiering i form av bompenger og annen lokal finansiering, som er ventet å komme opp i vel 538 mill. kroner.

Til sammen legges det fram et budsjett på nærmere 2,1 milliarder kroner til riksveginvesteringer i Midt-Norge i 2011.

Les også: E39 utbedres i snegletempo

Video fra Trøndelag

Fjellklatreren Adam Ondras suksess i Hanshelleren har gitt Flatanger omtale langt utenfor Norges grenser.
Sverre Magnus Selbach fikk oppfylt fiskedrømmen da han fikk en 1,8 meter lang svartskate på kroken i Trondheimsfjorden.
Cirka 8000 deltok i årets Pride-parade i Trondheim