Hopp til innhold

MRSA-utbrudd ved helse- og velferdssenter i Trondheim

Åtte pasienter og én ansatt er smittet av resistente gule stafylokokker ved sykehjemmet i Trondheim. Smittevernlegen vet ikke hvor smitten kommer fra.

Dragvoll helse- og velferdssenter

Det er foreløpig ikke klar hvor smitten stammer fra.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

– Det første tilfellet vi fikk påvist var rett før påske på én beboer ved helse og velferdssenteret, sier smittevernoverlege i Trondheim kommune Eli Sagvik.

Da dette ble oppdaget ble flere testet for MRSA.

– Det var en infeksjon og da har vi rutine på å undersøke de som er på samme avdeling, både beboere og ansatte, sier Sagvik.

Etter dette ble det påvist smitte hos åtte pasienter og én ansatt.

Vet ikke hvor smitten kom fra

Eli Sagvik, smittevernoverlege i Trondheim

Smittevernoverlege i Trondheim, Eli Sagvik forteller at det har vært en dobling av antallet MRSA-smittede de siste 4–5 årene.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

– Det viktigste for oss nå er å kartlegge hvor mange som er smittet og å sette i gang tiltak for dem. Vi må få oversikt over utbruddet og hindre videre smitte, sier Sagvik.

Det blir nå kartlagt om pasienten som først hadde smitten har oppholdt seg på andre institusjoner eller sykehus. Pasientene som er smittet blir nå overført til en annen avdeling.

– Vi gjennomfører en sanering. De som er berørt blir overført til en egen smitteavdeling. Der blir de vasket med en spesiell type såpe og en nesesalve, sier Sagvik.

Helse- og velferdssenteret har sendt ut informasjon til alle som er berørt og pårørende.

– Disse anbefaler vi å undersøke seg, sier Sagvik.

En dobling på få år

Smittevernoverlegen forteller at det kommer til å bli flere utbrudd av MRSA i framtiden.

– Det har vært en dobling i antallet MRSA-smittede i Trondheim de siste 4–5 årene, sier Sagvik.

MRSA

Resistente MRSA-bakterier i et laboratorium.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Hun forteller at de fleste som blir smittet er unge som ikke bor på helseinstitusjoner. De fleste blir heller ikke syke av å bli smittet.

– De som er svekkede og har et dårlig immunforsvar kan bli mer alvorlig syke av en infeksjon av MRSA, sier Sagvik.

Disse tilfellene av MRSA-smitte er de første som er påvist i år.

– Det er heldigvis slite MRSA-smitte på sykehjemmene i Trondheim i år. Det er som regel to eller tre utbrudd i året, men nå er det to år det var et utbrudd på et sykehjem, forteller Sagvik.