– Helsereiser vil gi flere tilfeller av MRSA

– Nordmenn som reiser til utlandet for å fikse tennene eller ta slankeoperasjon bidrar til at vi vil få en økning i multiresistente gule stafylokokker, sier en av verdens fremste epidemiologer, professor Ørjan Olsvik ved UiT – Norges arktiske universitet.

Ørjan Olsvik

–I Norge har vi svært lav utbredelse av MRSA sammenlignet med mange andre europeiske land, sier professor Ørjan Olsvik.

Foto: Kristine Østvold / NRK

Utbruddet av MRSA på Nyfødt intensiv-avdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge brer om seg. I dag torsdag ble det påvist at enda et barn har bakterien, i tillegg til de tre barna og fire voksne som fikk den påvist i onsdag.

Det er vanskelig å si hvor bakterien stammer fra. Professor Ørjan Olsvik er en av verdens fremste eksperter på epidemier, og på generell basis sier han at hovedproblemet er økningen i MRSA-typer fra utlandet, ved at pasienter og helsearbeidere tar dem med seg inn i norske helseinstitusjoner.

Tannlegestol

Personer som opereres ved utenlandske sykehus, har større risiko for å bli smittet av MRSA enn pasienter ved norske helseinstitusjoner.

Foto: Linn Christoffersen / NRK

– Antallet "importerte" MRSA-typer, som er mer resistente enn de vanlige norske typene, har fordoblet seg fra 2009 til 2014, forteller Olsvik.

Fortsatt få smittede

I 2014 ble sykdommen påvist på rundt tusen personer i Norge. De fleste norske MRSA-variantene er såkalt «community aquired», som kan behandles.

– MRSA er nesten ikke-eksisterende i Norge, og den er også sjelden på norske sykehus. Alle helsearbeidere og pasienter som kommer fra sykehus i utlandet blir kontrollert for MRSA før de kommer inn i norske helseinstitusjoner, sier Olsvik.

Kun én person har dødd av en slik bakterie ved et norsk sykehus, det første tilfellet skjedde ved Haukeland sykehus forrige uke.

MRSA - Meticillin Resistent Stafylokokkus Aureus

Kan bli borte

MRSA'ene deles inn i to kategorier; den ene typen når man har en infeksjon, og den andre som finnes på dem som er bærere og kan smitte andre som kan bli syke.

– De fleste bærerne blir kvitt bakterien etter noen uker eller måneder uten antibiotika. Men infeksjoner som er forårsaket MRSA-varianter som vi ikke kan behandle, vil utvikle seg videre, forklarer Olsvik.

Personer som får påvist MRSA, får beskjed av helsepersonell om hvordan de skal forholde seg. De bør ikke ta antibiotika egenhendig, sier Olsvik.

– Dersom man bruker de antibiotikaene som bakterien er resistent mot vil det favorisere bakterien, normalfloraen vil forsvinne og man kan bli enda mer kolonisert, sier han.

30.000 dør av infeksjoner

Enkelte forskere mener at utviklingen av superresistente bakterier som ingen typer antibiotika tar knekken på, er den største trusselen mot moderne medisin. Olsvik sier at i Europa i dag dør rundt 30.000 mennesker hvert år av infeksjoner som man ikke kan behandle på grunn av resistens.

– I enkelte land i verden er det mange resistente bakterier. Så mye at når man skal gjøre en stor operasjon, kan en postoperativ infeksjon være dødelig. Men inntil videre, i alle fall i vår del av verden, er dette ikke et stort problem med henblikk på dødsfall og dødelighet.