NRK Meny
Normal

Miljøfag uten søkere

Tallet på søkere til naturforvaltningsstudiet på Høgskolen i Nord-Trøndelag går rett til bunns.

I år er det bare tre søkere, mens for noen år siden var det åtte ganger så mange.

Årsaken er at det i fjor ble stilt krav om realfagskompetanse for å komme inn.

Nye krav

Realfagskompetanse er noe man får etter en fordypning i fysikk, biologi, kjemi og matematikk på videregående skole.

For to år siden kom kravet om slik kompetanse ved miljøfagene på Høgskolen i Nord-Trøndelag. Følgen er at antall søkere til studiene har sunket dramatisk.

Studiet i naturforvaltning hadde 24 søkere i 2002. I år er det kun tre som har sendt inn søknad.

- Kan være positivt

Studiesjef Morten Stene mener likevel at strengere krav kan ha en positiv virkning på sikt.

- Studentene våre vil bli bedre yrkesutøvere med kompetanse i realfag. Men i år har følgene vært dramtiske for søkninga, sier Stene.

Torild Silseth er studerer naturforvaltning på andre året . Hun rakk å søke før kravene ble strengere.

- Det er jeg glad for, ellers hadde jeg ikke kommet inn. Men samtidig er studiet vanskelig og krevende for meg, siden jeg ikke har realfagsbakgrunn fra videregående, sier Silseth.

Alternative studier

Det er ikke mulig å endre de fastsatte kravene om kompetanse i realfagene, men Høgskolen i Nord-Trøndelag har opprettet et nytt studium som et alternativ til andre studenter.

Studiet har mange av de samme fagene som studiet i naturforvaltning, men her trengs ikke realfagskompetanse for å komme inn.

Dermed håper studiesjef Morten Stene at flere miljøinteresserte studenter igjen vil søke seg til høgskolen.

- Interessen for miljøfag er stor, og med dette alternative studiet håper vi at studentene etterhvert blir motiverte til å skaffe seg den realkompetansen som trengs for å gå videre til studiet i naturforvaltning, sier Stene.