Midtnytt mandag 20:55

Nyheter fra Trøndelag ved Grete Thobroe.