Midtnytt 20.55

Nyheter fra Trøndelag ved Kristin Agerlie.

Kveldens nyheter fra Trøndelag ved Kristin Agerlie.