Midtnytt 18.50

Nyheter fra NRK Trøndelag ved Kristin Agerlie.

Nyheter fra Trøndelag ved Kristin Agerlie.